SKM zmodernizuje Szczęśliwice za 33 mln zł

SKM zmodernizuje Szczęśliwice za 33 mln zł

28 stycznia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Trwają intensywne prace w dawnej wagonowni Warszawa Szczęśliwice, którą Szybka Kolej Miejska przekształca w nowoczesne zaplecze techniczne dla stacjonowania i prowadzenia obsługi posiadanych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.

Fot. Aleksandra Świderska, SKM

Przygotowania do kompleksowej modernizacji zaczęto ponad rok temu, a jej koniec planuje się w 2016 roku. Plan inwestycyjny  na Szczęśliwicach prowadzony jest z pomocą inwestora zastępczego; po dwóch przetargach nieograniczonych SKM podpisała we wrześniu ubiegłego roku umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z firmą WS Atkins Polska. Obecnie przedsiębiorstwo to przygotowuje materiały przetargowe dla wyłonienia wykonawcy całościowej modernizacji Szczęśliwic w formule „Projektuj i Buduj”. Atkins będzie także nadzorował prace.

Na modernizację w Szybkiej Kolei Miejskiej zarezerwowano kwotę ponad 33 milionów. Między innymi są one przeznaczone na naprawę wyeksploatowanych  torów, rozjazdy i sieć trakcyjną. Przebudowana i zelektryfikowana  zostanie hala obsługowa. Wybudowana będzie nowoczesna myjnia taboru. W planach jest również uzupełnienie brakujących odcinków sieci trakcyjnej.

- Wiedząc, że z końcem roku 2013 PKP Intercity całkowicie wycofa się ze Szczęśliwic, od czerwca ubiegłego roku prowadziliśmy przygotowania do przejęcia pełnej obsługi manewrowej i technicznej stacji, która będzie teraz naszym zapleczem i bocznicą kolejową. Od 1 stycznia tego roku jesteśmy jedynym użytkownikiem stacji - mówi Piotr Zagozdon z działu inwestycji i utrzymania obiektów SKM. – Muszę dodać, że szeroko zakrojone prace modernizacyjne będziemy prowadzić równolegle z eksploatacją Stacji Techniczno – Postojowej co może powodować pewne trudności bieżące ale z optymizmem patrzymy na plany, które zaowocują nowoczesnym zapleczem kolejowym dla  naszych pociągów.