FZZP PKP nie przekonany do nowych zasad bezpieczeństwa na dworcach

FZZP PKP nie przekonany do nowych zasad bezpieczeństwa na dworcach

30 stycznia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że nowe wytyczne dotyczące procedur koordynacji różnych służb na dworcach kolejowych mogą nie zapewniać pełnego bezpieczeństwa na dworcach. Dokument ten nakazuje SOK przekazywać dane operacyjne innym podmiotom patrolującym dworce.

Fot. SOK

Po ponad trzech miesiącach do Stanisława Rowińskiego, przewodniczącego Rady Branżowej Straży Ochrony Kolei dotarła odpowiedź na jego pismo z 21 października 2013 roku w sprawie wątpliwości do dokumentu "Procedura koordynacji służb na dworcu kolejowym", będącego zapisem nowych wytycznych dotyczących pełnienia służby patrolowej na terenie dworców kolejowych.

FZZP PKP obawia się, że nowe przepisy, które nakazują przekazywanie przez SOK innym podmiotom patrolującym dworce informacji, także tych poufnych, w rzeczywistości mogą obniżyć bezpieczeństwo. Według przedstawicieli Federacji istnieje realna obawa, że informacje te trafią do pracowników prywatnych firm ochroniarskich zatrudnionych na podstawie umów, które nie wiążą ich trwale z pracodawcą. „Ich intencje nie zawsze są nam znane a działania w dłuższej perspektywie nieprzewidywalne” – czytamy w wysłanym przez FZZP PKP piśmie.

Pismo jest dostępne na stronach FZZP PKP.

W odpowiedzi na list związków zawodowych Komenda Główna Straż Ochrony Kolei stwierdza, że takiego zagrożenia nie ma. Nowa procedura dotyczy sytuacji, w której patrol SOK rozpoczynający swą prace na terenie dworca informuje o tym fakcie ochroniarzy, który już są na tym dworcu i otrzymuje od nich sprawozdanie dotyczące ostatnich zdarzeń jakie miały miejsce w obiekcie. Analogiczna sytuacja ma następować także podczas kończenia pracy patrolu SOK na dworcu. W takich właśnie sytuacjach ma być wykorzystywany zapis dt. współpracy z innymi podmiotami cytowany przez FZZP PKP. „Bez utrzymania takiej współpracy i wymiany informacji SOK nie będzie mogła właściwie wykonywać swoich zadań” – kończy swoje pismo zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei.

Odpowiedź KG SOK cz. 1 i cz. 2.