Do 2020 r. główne linie na Mazowszu będą zmodernizowane

Do 2020 r. główne linie na Mazowszu będą zmodernizowane

PODZIEL SIĘ

Budowa obwodnicy Warszawy i tras ekspresowych, ale również modernizacja linii kolejowych - to priorytety w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu.

Fot. PKP PLK

Miniony rok i plany inwestycyjne podsumowano podczas spotkania z udziałem wojewody oraz przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, samorządu województwa oraz Polskich Kolei Państwowych.

O inwestycjach zrealizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w latach 2012-2013 opowiedział Wojciech Folejewski, członek zarządu PKP PLK. Wśród kluczowych projektów, które zostały zrealizowane wymienił m.in. budowę nowego przystanku osobowego Warszawa Ursus Niedźwiadek na linii Warszawa Zachodnia – Grodzisk, rewitalizację peronu w Ząbkach, a także poprawę bezpieczeństwa na moście średnicowym w Warszawie. Ta ostatnia inwestycja ma istotne znaczenie, gdyż pozwoliła na podniesienie dotychczasowej prędkości maksymalnej pociągów podmiejskich z 40 km/h do 60 km/h na najbardziej „zatłoczonej” trasie w Polsce. Przeprowadzono wymianę szyn o długości ponad 3700 metrów na linii podmiejskiej, wymianę 2888 mostownic z naprawą elementów mocujących je do konstrukcji mostu oraz blach przeciwpożarowych. W kolejnym etapie w 2014 roku pracami zostaną objęte tory na linii dalekobieżnej. Na ten rok głównym zadaniem PKP PLK jest przystosowanie infrastruktury do projektu Pendolino, który umożliwi znaczące skrócenie czasu podróży.


Inwestycje realizowane w obecnej perspektywie budżetowej UE oraz planowane na lata 2014 - 2020.
Kolorem żółtym zaznaczono inwestycje realizowane w ramach perspektywy do 2013 (2015) roku.
Pozostałymi kolorami zaznaczono inwestycje planowane do realizacji w latach 2014-2020: niebieskim - ze środków Connecting Europe Facility, zielonym - ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czerwonym - ze środków 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

W latach 2012-2013 PLK przeprowadziła również budowę łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) – koszt inwestycji 225,8 mln zł, projekt i zabudowę systemu ETCS poziom 1 na CMK (Grodzisk Mazowiecki -Zawiercie) - 53 mln zł, rewitalizację linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory -Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna -Zduńska Wola -Chorzów Batory - 20 mln zł, modernizację linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Stadion wraz z przebudową przystanku Warszawa Stadion i stacji Warszawa Wschodnia - 53,8 mln zł, wykonanie systemu informacji pasażerskiej na stacjach Warszawa Wschodnia/Warszawa Stadion oraz Warszawa Zachodnia/Warszawa Wola - 14 mln zł.

Natomiast w latach 2014 – 2015 zakończą się takie projekty jak:

 • modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne),
 • modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT: A, B, F),
 • modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów,
 • modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Działdowo,
 • modernizacja linii kolejowej E 65/C–E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/ GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego,
 • modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice),
 • modernizacja linii kolejowej E 20/C–E 20 na odcinku Siedlce – Terespol (etap II),
 • poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym,
 • budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol,
 • modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty,
 • poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I,
 • poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II,
 • modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin - prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe),
 • modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa - Gdynia, etap II,
 • modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa,
 • modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom – Kielce,
 • modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa-Gdynia etap I,
 • budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach,
 • modernizacja linii kolejowej nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka,
 • poprawa bezpieczeństwa na moście średnicowym w Warszawie - kompleksowa wymiana mostownic.