Lubuskie: UTK nie znalazł nieprawidłowości w PR

Lubuskie: UTK nie znalazł nieprawidłowości w PR

08 lutego 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Kontrola Urzędu Transportu Kolejowego w spółce Przewozy Regionalne nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Kontrolerzy odstąpili też od zaleceń pokontrolnych. To finał interwencji wojewody lubuskiego, który na początku br. poprosił marszałek Elżbietę Polak i spółkę Przewozy Regionalne o informację na temat stanu technicznego taboru kolejowego w Lubuskiem.

Fot. Dominik Skudlarski

Buro prasowe urzędu marszałkowskiego opisuje wyniki kontroli w swoim biuletynie. Przypomina w nim, że na początku stycznia br. doszło do awarii jednego z szynobusów starszego typu, podczas kursu w okolicach Górek Noteckich. Pod pojazdem zaczęła tlić się otulina przewodów ogrzewania. Wówczas wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch wyraził zaniepokojenie stanem technicznym taboru kolejowego w Lubuskiem i wystosował pisma do marszałek Elżbiety Polak i oraz do spółki Przewozy Regionalne.

Poprosił o przedstawienie informacji na ten temat. „Postulowana kontrola ma na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z wadami konstrukcyjnymi szynobusów, mogącymi skutkować podobnymi awariami w przyszłości” – napisał wojewoda w komunikacie na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kontrolę w Przewozach Regionalnych przeprowadził Urząd Transportu Kolejowego. Zakres kontroli obejmował bezpieczeństwo ruchu kolejowego i nadzór nad procedurami utrzymania pojazdów kolejowych. Wyniki okazały się uspokajające. „W trakcie realizowanych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, działalność kontrolowanego podmiotu jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym odstąpiono od zaleceń pokontrolnych” - czytamy w orzeczeniu UTK.