Plan Rozwoju Polski Zachodniej w konsultacjach

Plan Rozwoju Polski Zachodniej w konsultacjach

12 lutego 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Modernizacja linii kolejowych to jeden punktów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Zaczynają się konsultacje projektu tej strategii, który oficjalnie opublikowano na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Fot. Dominik Skudlarski

Strategia jest oddolną inicjatywą pięciu marszałków Polski Zachodniej, w tym woj. lubuskiego. Od wtorku (11 lutego), dokument znalazł się na stronie internetowej MIR wraz z formularzem zgłaszania uwag i wniosków w ramach konsultacji społecznych, które potrwają do 18 marca.

– Mamy wizję, mamy plan  – podkreśla marszałek Elżbieta Polak. – W myśl zapisów strategii główny kierunek rozwoju Polski Zachodniej skoncentrowany jest na działaniach służących zwiększeniu konkurencyjności makroregionu w wymiarze europejskim.

Na bazie SRPZ marszałkowie wypracowali osiem projektów strategicznych, które mają istotne znaczenie dla rozwoju Polski Zachodniej. Wśród nich znalazła się modernizacja linii kolejowych E-59 i CE-59.

Modernizacja linii kolejowych Zachodniej Polski obejmuje m.in. linie Szczecin-Kostrzyn-Wrocław, co ma znaczenie dla podstref ekonomicznych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i rozwoju gospodarczego w Lubuskiem.

Każdy z projektów ma wskazane źródło finansowania. W większości przypadków jest to krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ale nie tylko. Także budżet państwa, budżety województw, środki samorządów, Krajowy Fundusz Drogowy, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i nowy instrument finansowy „Łącząc Europę” (CEF).

– Impulsy rozwojowe z Polski Zachodniej, a w tym i z Lubuskiego powinny też wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności całej Polski – mówi marszałek Polak. – Działania w partnerstwie i współpracy dają lepsze efekty gospodarcze, niż podejmowane w pojedynkę. Polityka Spójności premiuje właśnie takie przedsięwzięcia. Świadczy o tym przykład Programu Operacyjnego Polski Wschodniej a także Strategii dla Polski Południowej, jaki przyjął rząd.  

Projekt Strategii Rozwoju Polski Zachodniej w wersji elektronicznej oraz formularz zgłaszania uwag do strategii na stronie MIR.