Zaawansowane prace na magistrali Kraków – Rzeszów

Zaawansowane prace na magistrali Kraków – Rzeszów

14 marca 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Nowe tory i perony, wyższy poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz lepsza infrastruktura pasażerska na stacjach i przystankach – to widoczne efekty prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe modernizacji na trasie łączącej Małopolskę z Podkarpaciem.

Fot. PKP PLK

Modernizacja linii kolejowej E30, łączącej Kraków z Rzeszowem przez Bochnię, Tarnów i Dębicę jest jedną z największych inwestycji realizowanych obecnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Dotychczas wymieniono ponad 116 km torów i 107 km sieci trakcyjnej na szlakach: Tarnów – Wola Rzędzińska, Czarna Tarnowska – Grabiny, Dębica – Ropczyce i Trzciana – Ruda Wielka. Przebudowano już 17 peronów oraz 76 obiektów inżynieryjnych jak mosty, wiadukty i przepusty. Na te cele PKP PLK wydały już ponad 1 mld zł.

Obecnie na modernizowanym odcinku prowadzone są prace w 21 lokalizacjach: tj. na 9 szlakach: Podłęże – Kłaj, Kłaj – Bochnia, Bochnia – Brzesko Okocim, Bogumiłowice – Tarnów Mościce, Tarnów Mościce – Tarnów, Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska, Grabiny – Dębica, Ropczyce – Sędziszów Małopolski, Sędziszów Małopolski – Trzciana i 12 stacjach: Podłęże, Kłaj, Bochnia, Biadoliny, Tarnów Mościce, Tarnów, Wola Rzędzińska, Czarna Tarnowska, Grabiny, Dębica, Ropczyce i Trzciana.

Na 10 posterunkach ruchu i szlakach (posterunek Rudzice, Bochnia – Brzesko Okocim, Biadoliny – Bogumiłowice, Bogumiłowice, Tarnów Mościce – Tarnów, Tarnów, Wola Rzędzińska, Czarna Tarnowska – Grabiny, Dębica – Ropczyce, Trzciana – Rudna Wielka, Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni) przebudowano obydwa tory, dostosowując je do prędkości 160 km/h. Przebudowana została również stacja Bogumiłowice.

Po zakończeniu prac na trasie podwyższy się standard obsługi pasażerów, a czas przejazdu pomiędzy Krakowem a Rzeszowem wyniesie mniej niż półtorej godziny. Zmodernizowane perony zostaną przystosowane do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Zastosowane wyższe krawędzie peronów (55 cm, wobec obecnych 30 cm) ułatwią podróżnym z dziećmi w wózkach lub ciężkimi bagażami wsiadanie i wysiadanie z pociągów.

Modernizacja jest wyzwaniem logistycznym i inżynieryjnym. Wiąże się z całkowitą rozbiórką istniejącej linii kolejowej i budową jej od nowa, w nowym kształcie umożliwiającym podwyższenie prędkości maksymalnej pociągów do 160 km/h. Obejmuje ponad 138 km linii kolejowej wraz z montażem nowego typu sieci trakcyjnej, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji. Projekt modernizacji zakłada również przebudowę układów torowych na 16 stacjach.

Modernizacja wiąże się również z przebudową i budową 138 wiaduktów, mostów i estakad. Zlikwidowanych zostanie 49 przejazdów w poziomie szyn, a na 11 zostaną zamontowane nowe urządzenia samoczynne sygnalizacji przejazdowej. Dodatkowo powstanie 1 nowy przejazd. W ramach projektu założono też budowę przejść dla zwierząt oraz dostosowanie do ich potrzeb łącznie 44 mostów, wiaduktów i przepustów.

Modernizowany odcinek jest częścią linii kolejowej E30, która jest fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego, biegnącego z Niemiec, z Drezna, dalej na wschód do przejścia granicznego Gorlitz – Zgorzelec, a następnie przez najważniejsze ośrodki na południu Polski: Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę, do Lwowa i Kijowa. Podwyższenie parametrów linii będzie korzystne z punktu widzenia gospodarczego regionu, zwiększając tranzyt towarowy.

Koszt modernizacji linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III POIiŚ 7.1-30, wyniesie ok. 3,4 mld PLN, z czego kwota dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej to ok. 1,9 mld PLN. Zakończenie całej modernizacji zaplanowane jest w 2015 roku.