Transport kolejowy ważny dla Lubuskiego

Transport kolejowy ważny dla Lubuskiego

PODZIEL SIĘ

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w strategii rozwoju regionu do 2020 przewiduje inwestycje w modernizację głównych linii kolejowych w regionie, zakup taboru szynowego oraz ścisłą współpracę transportową z sąsiednimi województwami.

Fot. Przemysław Szkatuła

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 obejmuje trzy kluczowe inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury linii kolejowych. Inwestycją, ujętą w planach PKP PLK jest modernizacja linii kolejowej nr 273 (tzw. Nadodrzanka) na odcinku Głogów – Zielona Góra – Kostrzyn. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Środki na inwestycję pochodzą z budżetu państwa, zaś w nowej perspektywie planowana jest kontynuacja prac w ramach POIiŚ. Dwa pozostałe zadania obejmują:

  • Rozbudowę i modernizację infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn. Modernizacja odcinka Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wykonana została w ramach LRPO 2007-2013 z poziomem dofinansowania 49%. Koszt realizacji pozostałego odcinka Krzyż – Gorzów Wlkp. określono na 62 mln zł.
  • Rozbudowę i modernizację infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku Miłkowice – Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst. Linia przebiega częściowo na terenie województwa dolnośląskiego, dlatego projekt wymaga dofinansowanie ze środków regionalnych obu województw.

Projekt taborowy w trakcie realizacji

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w partnerstwie z województwem zachodniopomorskim, realizowany jest zakup 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dostawę dwóch sztuk dla województwa lubuskiego planuje się pod koniec 2014 roku i na początku 2015. Przetarg wygrała firma Newag z Nowego Sącza oferując cenę za jeden pojazd w wysokości 21,4 mln zł. Dofinansowanie z POIiŚ wyniesie 70% kosztów kwalifikowanych.

Zrealizowane inwestycje kolejowe

W 2011 roku zakończono modernizację następujących odcinków linii kolejowych realizowanych przez PKP PLK w ramach dofinansowania z LRPO:

  •     Gorzów Wlkp. – Kostrzyn (wartość projektu – 29,7 mln zł);
  •     Zbąszynek – Gorzów Wlkp. (wartość projektu – 26,6 mln zł).

W 2012 roku realizowano modernizację odcinka Zbąszynek – Czerwieńsk i rozpoczęto budowę łącznicy omijającej stację w Czerwieńsku. Projekt został zakończony w 2013 r.  a 5 czerwca 2013 roku otwarto nową łącznicę Czerwieńsk Południe – Czerwieńsk Wschód (całkowita wartość projektu - 73,2 mln zł, dofinansowanie w ramach LRPO: 35,7 mln zł).

Ogółem w ramach LRPO dofinansowano trzy projekty modernizacyjne o wartości blisko 130 mln zł.

Dzięki zrealizowanym w ramach LRPO inwestycjom, wyremontowane tory i łącznica, pozwoliły uruchomić od 15 grudnia 2013 bezpośrednie połączenie obu stolic województwa lubuskiego.

Zakup autobusów szynowych

  • 2011 rok  – odebrano dwa dwuczłonowe autobusy szynowe z napędem spalinowym – 16,7 mln zł;
  • 2012 rok – rozpisano i rozstrzygnięto przetarg na zakup autobusu szynowego – 9,8 mln zł; Zakupione pojazdy umożliwiły uruchomienie połączeń bezpośrednich Kostrzyn – Gorzów Wlkp. - Poznań.
  • 2013 rok - zakupiono kolejne 4 pojazdy za łączną kwotę 47,6 mln zł (projekt własny w ramach LRPO).

W ramach wspólnego zakupu z woj. zachodniopomorskim zamówiono dwie elektryczne jednostki o łącznej wartości 42,8 mln zł (projekt POIiŚ). Pierwszy pojazd zostanie dostarczony pod koniec 2014 roku, a drugi na początku 2015 roku). Zakupiony w ramach POIiŚ tabor elektryczny połączy lubuskie trójmiasto z aglomeracją poznańską.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł L. Miętek przewodniczącym Branży Transport OPZZ L. Miętek przewodniczącym Branży Transport OPZZ
Następny artykuł FRACHT 2014: przetasowania na polskich torach FRACHT 2014: przetasowania na polskich torach