Regulacje Sejm znowelizował ustawę o transporcie kolejowym

Sejm znowelizował ustawę o transporcie kolejowym

30 maja 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Sejm przyjął dziś nowelizację ustawę o transporcie kolejowym. Nowe przepisy mają przyspieszyć inwestycje oraz umożliwić szybsze dopuszczanie pojazdów kolejowych do ruchu.

Fot. sejm.gov.pl

Celem znowelizowanej ustawy jest usprawnienie procedur dotyczących inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie kolejowym. Zgodnie z projektem wojewoda wydając decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie będzie sprawdzał wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ustawa przewiduje wyjątki od tej zasady. Między innymi wniosek w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego będzie musiał zawierać opinię właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej jest niezbędna do uzyskania kolejnych pozwoleń w tym m.in. na budowę. Nowe rozwiązanie ma ułatwić i przyspieszyć planowane i rozpoczęte inwestycje kolejowe.

Nowe przepisy przewidują też, że dokumentacja (składana do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego) w sprawie dopuszczania pojazdów kolejowych do użytku będzie musiała być składana w formie elektronicznej (bez możliwości jej modyfikacji). Zmiana ta ma przyczynić się do znacznego skrócenia i usprawnienia postępowania administracyjnego w tym zakresie. Ustawa zawiera też przepis przejściowy, który stanowi, że do momentu wejścia w życie nowelizacji wszystkie złożone wnioski rozpatrywane będą na obecnie obowiązujących zasadach.