PKP LHS wzmacnia system zarządzania

PKP LHS wzmacnia system zarządzania

28 lipca 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Wzmocnienie i podniesienie rangi dotychczas funkcjonującego zespołu ds. zintegrowanego systemu zarządzania oraz ustanowienie nowego zakresu uprawnień, kompetencji i odpowiedzialności nowego, trzyosobowego składu zarządu -  to główne zmiany jakie wprowadziła uchwała  rady nadzorczej PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej z 25 lipca.

Fot. Mariusz Rzekęć

Konieczność wprowadzenia zmian pojawiła się w związku z powołaniem 1 czerwca 2014 r. do składu zarządu spółki nowego członka zarządu. ds. ekonomiczno – finansowych. Niezbędne było ustanowienie nowej struktury organizacyjnej, w tym podległości odpowiednich wydziałów i działów poszczególnym członkom zarządu.

Ponadto, zarząd spółki wzmocnił dotychczas funkcjonujący zespołu ds. zintegrowanego systemu zarządzania i utworzył dział ds. zintegrowanego systemu zarządzania. Kierownik nowego działu pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem, pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością i pełnomocnika ds. systemu zarządzania utrzymaniem.

Celem integracji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), Systemu Zarządzania Jakością (ISO) i Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) jest przeprowadzenie weryfikacji aktualności oraz prawidłowości funkcjonowania wszystkich systemów w PKP LHS.

Wyznaczone kierunki zmian mają na celu utworzenie jednego wspólnego systemu, w ramach którego wzajemnie powiązane ze sobą procesy i procedury wyeliminują dotychczas pojawiające się niespójności w ich funkcjonowaniu. Zintegrowana dokumentacja zostanie zgłoszona do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego celem poddania się certyfikacji.