Współpraca CTL Maczki-Bór z Uniwersytetem Śląskim

Współpraca CTL Maczki-Bór z Uniwersytetem Śląskim

15 września 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W środę, 10 września 2014 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy CTL Maczki-Bór a Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Fot. Mikołaj Manowski

Celem nawiązanej współpracy jest wspólne prowadzenie badań i rozwijanie innowacyjnych technologii, a także transfer know-how, specjalistyczne doradztwo w zakresie prac badawczo-rozwojowych i współdziałanie przy realizacji kształcenia.

Uczelnię reprezentowali: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab. prof. UŚ Andrzej Witkowski z Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi UŚ oraz Sylwia Ledwoch z Biura Współpracy z Gospodarką UŚ.

Ze strony CTL Maczki-Bór. w spotkaniu udział wzięli: prezes zarządu i dyrektor generalny Marian Majcher, członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju i marketingu Grzegorz Tarasów, pełnomocnik ds. ochrony środowiska Sławomir Rzepecki oraz kierownik działu marketingu Michał Fortuński.