Zachodniopomorskie wyda na kolej 5,2 mld zł do 2020 r.

Zachodniopomorskie wyda na kolej 5,2 mld zł do 2020 r.

22 września 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Marszałek Olgierd Geblewicz przedstawił kształt Kontraktu terytorialnego dla województwa zachodniopomorskiego. Inwestycje, które otrzymają dofinansowanie ze środków centralnych to m.in. budowa tunelu drogowego w Świnoujściu, modernizacja Nadodrzanki czy pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m.

Fot. Doktor.opi, Wikipedia

Wśród kolejowych zadań, które samorząd uznał za priorytetowe znalazły się dwie duże inwestycje polegające na modernizacji linii kolejowej nr 351 Szczecin – Poznań (wartość projektu to 3 mld zł) oraz modernizacja linii nr 273 Szczecin – Wrocław (Nadodrzanka) w ciągu międzynarodowej trasy C-E59 (szacunkowy koszt projektu wyniesie 1,6 mld zł).

Oprócz tego 665 mln zł ma pochłonąć budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

Ostateczny zakres i wartość projektów zostaną określone po zakończeniu negocjacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane są cele i przedsięwzięcia priorytetowe mające istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz danego województwa, wraz ze sposobem ich finansowania, koordynacji i realizacji. W kontrakcie zostaną także określone ramowe zasady dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  Jego zasadniczym celem jest zapewnienie koordynacji pomiędzy politykami i instrumentami rozwojowymi na szczeblu krajowym i regionalnym.

Kontrakt zostanie prawdopodobnie podpisany w październiku 2014 r.