Zachodniopomorskie zmodernizuje pojazdy EN57

Zachodniopomorskie zmodernizuje pojazdy EN57

30 września 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił przetarg na modernizację 3 trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejnych 7 pojazdów.

Fot. Kuba Batorowicz

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym”.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 70 mln zł. Warto też zaznaczyć, że zamawiający przewiduje wykonanie umowy z ewentualnym zastosowaniem prawa opcji, zwiększającym przedmiot zamówienia o modernizację nie więcej niż 7 kolejnych EZT-ów. Rozszerzenie zamówienia jest uzależnione od pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z tym zastrzeżeniem, że wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

Modernizacja trzech pojazdów powinna zakończyć się do 5 grudnia 2015 r. Oferty można składać do 7 listopada. O wyborze najkorzystniejszej z nich zadecyduje cena (90 proc.) i termin gwarancji (10 proc. ).