Mniej kradzieży i niszczenia infrastruktury kolejowej

Mniej kradzieży i niszczenia infrastruktury kolejowej

21 października 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Liczba kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej spadła o 14 proc. Takie dane przynosi porównanie III kwartału 2014 z rokiem ubiegłym, z którego wynika, że ilość zdarzeń w roku bieżącym zmniejszyła się o 164 przypadki - z 1163 do 999.

Fot. SOK

Od stycznia do października ujęto ponad 500 wandali. Każdej doby blisko 320 patroli SOK zabezpiecza linie kolejowe oraz przeprowadza kontrole punktów skupu złomu. W akcjach SOK uczestniczą wyposażone w kamery samochody – mobilne centra monitoringu oraz patrole z psami tropiącymi. Straż Ochrony Kolei monitoruje perony, stacje, linie kolejowe, w tym tereny, na których trwają inwestycje.

Codziennie patrolami objęte są setki kilometrów kolejowych szlaków, urządzenia i pociągi. W październiku, tylko na Śląsku zatrzymano m.in. 3 osoby okradające składy towarowe i 2 złodziei kabli od semaforów. We wrześniu funkcjonariusze skontrolowali ponad 1400 skupów złomu. W ogólnopolskiej akcji uwzględniono głównie obszary o największej liczbie kradzieży urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu.

Zatrzymujemy na gorącym uczynku osoby zagrażające bezpieczeństwu. We wrześniu patrol SOK między Sosnowcem Południowym a Dąbrową Górniczą Strzemieszyce schwytał złodzieja, który ukradł około 300 metrów sieci trakcyjnej. Podczas kontroli jednego z małopolskich punktów skupu złomu, funkcjonariusze odzyskali ponad tonę przyjętych nielegalnie części toru i sieci trakcyjnej – wylicza st. insp. Paweł Boczek, rzecznik prasowy Straży Ochrony Kolei.

Kontrole punktów skupu złomu mają na celu nie tylko odzyskanie elementów infrastruktury kolejowej, ale także edukację właścicieli tych punktów i ujęcie złodziei. Skupujący złom muszą działać transparentnie i zgodnie z przepisami zbierać dane klientów. Jeśli przyjmą materiał z kradzieży, mogą trafić do więzienia nawet na 5 lat. Taka kara może spotkać 37 osób ujętych przez SOK na nielegalnych transakcjach od czerwca do sierpnia br.

Współpraca SOK z policją i służbami granicznymi Polski i sąsiednich krajów, pozwala ściślej sprawdzać teren. W ostatnich latach SOK intensywniej chroni też linie, na których trwają inwestycje. Te tereny patrolowane są w dzień i w nocy, by eliminować dewastacje i kradzieże wymienianych elementów m.in. sieci trakcyjnej i urządzeń automatyki. Całodobowe patrole wprowadzono m.in. na linii Warszawa – Skierniewice.

Polskie Linie Kolejowe ograniczają zainteresowanie złodziei stosując m.in. materiały z tworzyw, montując urządzenia w budynkach, w miejscach objętych monitoringiem i nadzorowanych. Każdy element zabrany z toru, ingerencja w kable i urządzenia, mogą stwarzać zagrożenie życia i zdrowia pasażerów oraz kilkugodzinne opóźnienia pociągów.

Straż Ochrony Kolei przypomina telefon alarmowy (22) 47 40 000, na który można zgłaszać obecność osób postronnych na torach.