Związkowcy czują się oszukani w sprawie PR. Będzie strajk?

Związkowcy czują się oszukani w sprawie PR. Będzie strajk?

21 października 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Związki zawodowe mają dość niedotrzymywania obietnic przez kolejnych ministrów w sprawie pomocy dla spółki Przewozy Regionalne. Federacje wystosowały list otwarty do ministra infrastruktury Marii Wasiak oraz prezesa PR, Tomasza Pasikowskiego, w którym grożą strajkiem.

Fot. Patryk Farana

Przedstawiamy treść listu podpisanego przez szefów 14 federacji:

W związku z fiaskiem prac zespołów roboczych, powołanych na mocy ustaleń z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3.12.2013r., w sprawie reformy i koncentracji w obszarze przewozów regionalnych, skutkującym zwolnieniami z pracy dla pracowników wielu Oddziałów Spółki Przewozy Regionalne oraz zagrożeniem intensyfikacji zwolnień po wprowadzeniu rozkładu jazdy 2014/2015, niżej podpisane Związki Zawodowe oświadczają, że:

1. W terminie do 31.10.2014r. oczekujemy zawarcia stosownych porozumień konsolidujących segment przewozów regionalnych w Polsce oraz oddłużenia Spółki Przewozy Regionalne.

2. Wstrzymania jakichkolwiek zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy do czasu zawarcia stosownych porozumień o sposobie i zasadach restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne. Zwolnienia powyższe mają miejsce w szczególności w Oddziałach na terenie, których powstają lub rozszerzają działalność wojewódzkie kolejowe spółki samorządowe.

3. Wstrzymania współpracy ze spółkami konkurencyjnymi dla Spółki Przewozy Regionalne, w szczególności poprzez udostępnianie taboru i świadczenia usług przewozowych, jako podmiot podwykonawczy.

Pracownicy Spółki Przewozy Regionalne czują się oszukani przez Rząd i Marszałków Województw, którzy deklarowali wolę naprawy systemu i zmian w obszarze segmentu kolejowych przewozów regionalnych a nadal kontynuują destrukcję.

Wszczęcie dialogu przez Panią Elżbietę Bieńkowską Wicepremier i Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 3.12.2013r. w tej sprawie spowodowało z naszej strony na znak dobrej woli zawieszenie już podjętej decyzji o strajku.

Pomimo upływu prawie roku, jak się okazało pozorowanego dialogu przez Rząd i Marszałków doszło do wielu zwolnień wśród pracowników Spółki a także zapaści w ilości pracy eksploatacyjnej i ilości podróżnych korzystających z usług przewozów kolejowych.

Jako pracownicy i kolejarze nie będziemy dalej tolerowali destrukcji polskiego systemu kolejowego i marnotrawienia publicznych pieniędzy a także odcięcia od możliwości korzystania z publicznego transportu kolejowego dIa mieszkańców wielu regionów Polski.

Informujemy, ze w związku z obecną sytuacją w Spółce Przewozy Regionalne bezpośrednio zagrażającej naszym miejscom pracy, na mocy podpisanego Protokołu Rozbieżności z dnia 4.11.2013r., zawartego w ramach sporu zbiorowego i przeprowadzonego referendum wśród
pracowników Spółki z uwagi na brak Paktu Gwarancji Pracowniczych, podjęty zostanie strajk.

Ostateczna decyzja o strajku nastąpi w sytuacji, gdy do 31.10.2014r. nie zostaną podjęte decyzje opisane w punkcie 1 lub gdy będą kontynuowane działania opisane w punkcie 2 i 3.