Nowy blask terenów wokół białogardzkiego dworca

Nowy blask terenów wokół białogardzkiego dworca

30 października 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Niespełna dwa miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie teren wokół dworca PKP w Białogardzie doczekał się modernizacji. Odnowione miejsce będzie wizytówką miasta. Jego uroczyste oddanie do użytku odbyło się w ostatnią środę.

Fot. UMWZ

Białogardzka inwestycja to przebudowa terenów zielonych przy dworcu kolejowym. Objęła ona powierzchnię około 2,5 hektara. Prace rewitalizacyjne przewidywały: budowę i odtworzenie alejek parkowych, przebudowę układu drogowego i parkingów, budowę i odtworzenie fontanny wraz z oświetleniem, zakup i montaż małej architektury, w tym ławek parkowych i koszy na śmieci, montaż stojaków na rowery oraz dwujęzycznych tablic informacyjnych,

- Białogard zyskał piękny plac przy dworcu PKP. Odnowiony plac z pewnością stanie się wizytówką miasta. Cieszy fakt, że inwestycja wykonana została przy wsparcie Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – mówiła podczas otwarcia członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

Realizacja inwestycji, której całkowity koszt oszacowano na ponad 3,3 miliona złotych rozpoczęła się w czerwcu tego roku. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wyniosło, na podstawie podpisanej w końcu sierpniu umowy, blisko 1,7 miliona złotych.

- Inwestycja przeprowadzona została w zawrotnym tempie. Taki był „wymóg” unijnego dofinansowania. Zaledwie 3 i pół miesiąca temu na tym obszarze pojawił się ciężki sprzęt, do wykonania był ogrom pracy, a pod koniec października możemy już w pełni cieszyć się efektami rewitalizacji – powiedział burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński.

Projekt realizowany został w ramach Osi Priorytetowej 5 „Turystyka, kultura i rewitalizacja”, Działanie 5.5 „Rewitalizacja”, Poddziałanie 5.5.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”.