ŁKA dojedzie do Koluszek i Kutna

ŁKA dojedzie do Koluszek i Kutna

PODZIEL SIĘ

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i samorządowcy miast i gmin leżących na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) do Kutna i Koluszek, podpisali porozumienie dotyczące lepszego skomunikowania przystanków i pociągów ŁKA z transportem lokalnym.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Komunikacja lokalna ma zapewnić mieszkańcom jak najlepszy transport do przystanków kolejowych obsługiwanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną podkreślał marszałek Witold Stępień.

To dlatego w miejscowościach, gdzie komunikacja lokalna istnieje, jej rozkład jazdy oraz trasy przejazdu zostaną skoordynowane z ŁKA. W miejscowościach pozbawionych lokalnego transportu, podjęte zostaną działania zmierzające do jego utworzenia, m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych czy porozumieniu z prywatnymi przewoźnikami.

Podpisane porozumienia dotyczą także budowy w pobliżu przystanków parkingów oraz miejsc na rowery. Sygnatariusze umów wyrazili także chęć przystąpienia do projektu Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego.

Porozumienia podpisali przedstawiciele powiatów: łódzkiego wschodniego, zgierskiego, kutnowskiego, łęczyckiego; miast: Łodzi, Zgierza, Kutna, Koluszek, Łęczycy i Ozorkowa oraz gmin: Andrespol, Parzęczew, Zgierz, Ozorków, Witonia i Kutno.

Swoje sygnatury złożyli pod nim również marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i prezes ŁKA Andrzej Wasilewski.

Przypomnijmy, że pociągi ŁKA pojadą do Koluszek jeszcze w grudniu. Będzie to 10 par na dobę. Tyle samo pojedzie do Kutna w czerwcu, jak tylko do województwa dotrą kolejne pociągi od firmy Stadler.