WKD: więcej gwarantowanych kursów EN97 i EN95

WKD: więcej gwarantowanych kursów EN97 i EN95

25 listopada 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Wraz z wprowadzeniem zmian w rozkładzie jazdy Warszawskiej Kolei Dojazdowej, 14 grudnia będzie więcej zagwarantowanych kursów realizowanych przez pociągi niskopodłogowe EN97 i EN95. Dzięki temu pasażerowie mający trudności z poruszaniem się, lepiej mogą zaplanować podróż.

Fot. Dominik Skudlarski

W okresie aktualnie obowiązującego rozkładu jazdy, przy uwzględnieniu prowadzonej modernizacji systemu zasilania elektroenergetycznego, jak również dostępności taboru starego oraz nowego typu, WKD podzieliła zadania przewozowe pomiędzy pojazdy serii EN97/EN95 oraz EN94 na poziomie 70 proc. do 30 proc.

W efekcie, w dni powszednie pojazdy EN97 i EN95 obsługują od 7 do 8 pojazdów na 11 planowanych do realizacji rozkładu jazdy. Natomiast w soboty, niedziele i dni świąteczne pasażerów wożą tylko pociągi niskopodłogowe.

– Proporcje te w nowym rozkładzie jazdy pozostaną bez zmian. Jednak, pomimo określonego faktycznego udziału pojazdów z obniżoną podłogą w realizacji rozkładu jazdy, obecnie, obsługa kursów niegwarantowanych w dwóch kolejnych dniach może przebiegać w odmienny sposób – mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej. – Przykładowo jednego dnia na trzy kolejne kursy wyruszające z Grodziska Mazowieckiego o godz: 6.20, 6.35 i 6.50 dysponowane są pojazdy w układzie EN94, EN97 i EN97, natomiast kolejnego dnia w układzie: EN97, EN94 i EN97 – tłumaczy.

W związku z tym pasażer, w większości przypadków, nie wiedział, jaki pociąg przyjedzie na peron, gdyż w rozkładzie jazdy na dzień powszedni jedynie 7 kursów było oznaczonych jako realizowane na 100 proc. przez pojazd niskopodłogowy. Od grudnia to nieco się zmieni. W nowym rozkładzie WKD, kursów obsługiwanych przez nowy tabor z niską podłogą, oznaczonych ramką, będzie 13.

– Zastosowany symbol w rozkładzie jazdy, przeznaczony dla określonego rodzaju obsługi obejmuje gwarantowane kursy wspólne dla wszystkich dni. Konstrukcje rozkładu jazdy pociągów oraz planu obiegów taboru dla dni roboczych oraz wolnych są odmienne i wymagałyby wprowadzenia odmiennych tabel – wyjaśnia Kulesza. – Dlatego, w okresie przejściowym, który zakończy się z chwilą zmiany napięcia zasilania w sieci trakcyjnej (a tym samym skierowaniem do obsługi rozkładu jazdy wyłącznie pojazdów z obniżoną podłogą) spółka zadecydowała o zastosowaniu oznaczenia w ograniczonym zakresie – stwierdza rzecznik WKD.

Jak dodaje, w okresie zimowym pasażerowie nie powinni obawiać się awarii systemu ogrzewania w pojazdach Pesy, ani nagłego wycofywania taboru z powodu zbyt szybkiego ścierania się kół, czy zbyt dużą emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

– W związku z podjętymi w bieżącym roku działaniami i przeprowadzonymi pomiarami powyższe problemy zostały wyeliminowane, a ryzyko ich ponownego wystąpienia będzie podlegać monitorowaniu – mówi Krzysztof Kulesza. – Jeżeli chodzi o ścieranie się kół, to w bieżącym roku wprowadzono we współpracy z producentem oraz projektantem działania pozwalające na istotne ograniczenie problemu, przy czym nie jest to rozwiązanie ostatecznie go eliminujące. Nad tym będą prowadzone dalsze prace – podkreśla.

W najbliższym czasie nie będzie też utrudnień związanych z planowanymi robotami remontowymi toru nr 1 na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Zachodnia. Prace zostaną zrealizowane dopiero w 2015 r.