Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD w 2015 r.

Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD w 2015 r.

02 stycznia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Specjalna oferta taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych biletów ZTM mogą podróżować pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na terenie stolicy i ościennych gmin będzie obowiązywała również w roku 2015.

Fot. Dominik Skudlarski

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia w ramach tejże oferty, podróżni posiadający ważne bilety ZTM: dobowe, weekendowe, weekendowe grupowe, 30-dniowe, 90-dniowe, seniora, dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci, oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, mogą korzystać z przejazdów pociągami osobowymi KM:

1) na terenie ograniczonym stacjami (przystankami osobowymi): Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Zacisze – Wilno, Warszawa Rembertów (dla pociągów kursujących w kierunku Wołomina), Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Lotnisko Chopina, tj. pomiędzy wszystkimi stacjami i przystankami osobowymi znajdującymi się w pierwszej strefie taryfowej ZTM - na podstawie biletów ważnych w 1 strefie biletowej na obszarze m.st. Warszawy;

2) na odcinkach leżących w drugiej strefie biletowej ZTM: Warszawa Ursus Niedźwiadek – Pruszków, Warszawa Gołąbki – Płochocin, Warszawa Choszczówka – Legionowo Przystanek, Warszawa Choszczówka – Legionowo Piaski, Warszawa Wola Grzybowska – Sulejówek Miłosna, Warszawa Falenica – Śródborów, Warszawa Jeziorki – Zalesie Górne, na podstawie biletów ważnych w 1 i 2 lub 2 strefie biletowej.

Ponadto, od 1 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana zasad korzystania z pociągów przyspieszonych Kolei Mazowieckich na podstawie biletów ZTM honorowanych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”. Zgodnie z nowymi zasadami przejazd pociągiem KM od ostatniej stacji (przystanku osobowego) w obszarze „Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD”, na której – według rozkładu jazdy – pociąg się zatrzymuje, możliwy jest w przypadku gdy przystanek ten znajduje się:

  • w 2 strefie biletowej – wyłącznie pod warunkiem zakupu odpowiedniego biletu KM obowiązującego od tego przystanku;
  • w 1 strefie biletowej – wyłącznie pod warunkiem zakupu odpowiedniego biletu KM obowiązującego od ostatniego przystanku w 1 strefie (nawet jeśli pociąg według rozkładu jazdy się na nim nie zatrzymuje).

Powyższe zasady obowiązują analogicznie w przypadku przejazdów w kierunku Obszaru objętego "Wspólnym Biletem ZTM-KM-WKD".

Jednocześnie na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina - Warszawa Płudy w pociągach:

  • Kolei Mazowieckich linii RL - honorowane będą wszystkie bilety z taryfy ZTM wraz z uprawnieniami do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie,
  • SKM – tylko linii S2 i S3 – ważne będą wszystkie bilety KM oraz uprawnienie do ulgowych przejazdów, w tym bilety sieciowe: miesięczne, kwartalne i roczne.

Wspólny bilet jest honorowany również w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej, na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz.