Nowe przetargi na modernizację linii Katowice – Kraków

Nowe przetargi na modernizację linii Katowice – Kraków

08 stycznia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Trakcja PRKiI oraz PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły porozumienie, na mocy którego rozliczą dotychczas wykonane zadania oraz przygotują kompleksową dokumentację do ogłoszenia przetargu na wykonanie pozostałych prac budowlanych na odcinku Jaworzno Szczakowa – Trzebinia i Jaworzno Szczakowa – Sosnowiec Jęzor.

Fot. PKP PLK

Zgodnie z porozumieniem za prace objęte kontraktem wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty budowlane i prace projektowe przewidziane do realizacji do dnia 20 czerwca 2015 r. w łącznej kwocie 55 861 tys. zł netto. Ponadto, zamawiający pokryje koszty robót dodatkowych wykonanych poza umową zasadniczą w wysokości 6 904 tys. zł netto oraz pozostałe koszty wykonawcy związane z realizacją kontraktu.  

- Po podpisaniu umowy wystąpiły sytuacje, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć, a powodowały wydłużenie czasu realizacji. Inwestor i wykonawca wypracowali ważne porozumienie, regulujące rozliczenie wykonanych prac projektowych i budowlanych oraz możliwie najszybsze ogłoszenie przetargu na zadania pozostałe do wykonania – mówi Mirosław Siemieniec rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Po rozpoczęciu prac Trakcja PRKiI wielokrotnie rozważała odstąpienie od umowy, głównie wskutek zidentyfikowania konieczności wykonania wielu robót dodatkowych, nieobjętych umową. Wypracowane porozumienie jest optymalnym rozwiązaniem satysfakcjonującym obie strony i wpisuje się w politykę naszej firmy zakładającej najwyższą jakość wykonywanych robót i dbałość o pozytywne relacje z klientami – Robert Kuczyński dyr. ds. komunikacji Trakcja PRKiI.

Inwestycja na trasie Katowice – Kraków podzielona jest na trzy odcinki. PLK zaktualizowała harmonogram i scenariusz prac. Na odcinku Kraków - Krzeszowice ogłoszone są już przetargi na modernizację odcinków: Krzeszowice – Kraków Mydlniki oraz Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy. W pierwszym kwartale br. mogą być już wyłonieni wykonawcy. Na pozostałych odcinkach: Krzeszowice – Trzebinia oraz Trzebinia – Sosnowiec Jęzor, w porozumieniu z wykonawcami m.in. Trakcja PRKiI, zawężono zakres zadań do projektów. Dzięki temu po zakończeniu tego etapu i wyłonieniu wykonawców na przełomie 2015/16 roku będą mogły ruszyć prace.