Środki z RPO na remont linii Szczecinek - Runowo Pomorskie

Środki z RPO na remont linii Szczecinek - Runowo Pomorskie

23 stycznia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 jest szansa na modernizację regionalnej linii kolejowej 210 ze Szczecinka do Runowa Pomorskiego. Fundusze te pozwolą na razie na opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Fot. wzp.pl

Dokumentacja, która ma powstać do końca sierpnia 2015 r. będzie obejmować studium wykonalności, wnioski o wydanie decyzji o ocenie oddziaływania na środowisko oraz opis przedmiotu zamówienia. Uwzględni ona także m.in. prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych oraz analizy istniejącej infrastruktury kolejowej, analizy taboru, analizy techniczne i środowiskowe.

Umowę w tej sprawie podpisano, w czwartek, 22 stycznia.

– To pierwszy, bardzo ważny krok na drodze realizacji cennej dla infrastruktury transportowej Pomorza Zachodniego inwestycji. Inwestycji, która powstanie z myślą o mieszkańcach regionu, Cieszę się, że samorząd województwa, dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, będzie miał wkład w przygotowanie dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie prac modernizacyjnych – zaznaczył Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa.

Całkowity koszt opracowania dokumentacji wyniesie prawie 1,9 mln zł. Dofinansowanie z RPO na lata 2007-2013 to 1,125 mln zł.

– Jeżeli nie wynikną żadne większe komplikacje, to rozpoczęcie realizacji inwestycji planujemy w 2016 roku - podkreślił Andrzej Piechocki, dyrektor projektów w Biurze Studiów Wykonalności PKP PLK w Szczecinie.

Projekt zrealizuje założenia drugiej Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.3 „Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.