Lubuskie: więcej środków na inwestycje kolejowe

Lubuskie: więcej środków na inwestycje kolejowe

23 stycznia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 województwo lubuskie przeznaczy na inwestycje kolejowe ponad 41 mln euro. W poprzedniej perspektywie finansowej region otrzymał na projekty związane z infrastrukturą kolejową i tabor niemal 15,9 mln euro mniej.

Fot. lubuskie.pl

Wartość środków przeznaczonych na szeroko pojmowany transport w ramach RPO – Lubuskie 2020 wynosi ponad 172,1 mln euro, z czego 55 proc. stanowią środki dedykowane wsparciu infrastruktury drogowej, 45 proc. alokacja przeznaczona na transport niskoemisyjny. Ten podział stanowił przedmiot negocjacji RPO z Komisją Europejską (KE). W listopadzie 2014 r. pisaliśmy, że KE nakazała władzom województwa lubuskiego zwiększenie nakładów na kolej w ramach nowej perspektywy RPO 2014-2020.

Jak informuje Małgorzata Mizera-Wołowicz, wicedyrektorka Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w ramach Osi Priorytetowej 5. na transport drogowy przeznaczono ponad 94,7 mln euro, natomiast planowana kwota alokacji na sektor kolejowy (infrastruktura oraz tabor) wynosi nieco ponad 41,3 mln euro – 6,34 proc. alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W poprzedniej perspektywie finansowej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na poprawę stanu infrastruktury transportowej w regionie, przeznaczono ponad 129,5 mln euro, co stanowiło 26 proc. alokacji EFRR. W ramach tej kwoty przeznaczono 97,2 mln euro na infrastrukturę drogową i 25,4 mln euro na kolej (w tym tabor).

W ramach alokacji mogą być sfinansowane takie inwestycje, jak: rewitalizacja linii kolejowych nr 275 na odcinku granica województwa - Żagań oraz linii nr 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst; modernizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp. oraz modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap.