Qumak: oskarżenia o zmowę są bezpodstawne

Qumak: oskarżenia o zmowę są bezpodstawne

03 lutego 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zarząd uznaje decyzję UOKiK za bezpodstawną i niemającą rzeczywistego uzasadnienia. Podkreślamy z pełną stanowczością, że Qumak zawsze działa zgodnie z prawem i etyką biznesową - podkreślił  Paweł Jaguś, prezes zarządu spółki w odpowiedzi na zarzuty o zmowę przetargową.

Fot. Infrastrutkrua Polska

Reakcja Qumak jest odpowiedzią na zarzuty, które pod koniec stycznia wysunął pod adresem spółki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK stwierdził, że uczestnicy przetargu Qumak i Thales zawarli ze sobą niedozwolone porozumienie w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie zintegrowanego systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa Okęcie - Radom.

Według UOKiK, Thales złożył ofertę jako uczestnik przetargu, a ponadto miał być kompleksowym podwykonawcą swojego konkurenta w przetargu – spółki Qumak. Współpraca Thales i Qumak była tak daleko posunięta, że miała skutek tożsamy z tym, jak gdyby doszło do faktycznego dwukrotnego złożenia przez Thales oferty w ramach tego przetargu (raz jako członka konsorcjum, drugi raz jako kompleksowego podwykonawcy Qumak). W razie wygrania przetargu przez Qumak niemal całość zamówienia wykonałby w rzeczywistości Thales Polska, a rola Qumak miała ograniczyć się jedynie do działań organizacyjnych. W opinii Urzędu pomiędzy przedsiębiorcami doszło do zmowy, której celem było  naruszenie konkurencji w przetargu poprzez podwojenie szans na jego wygranie przez Thales Polska.

W związku z tym, na Thales Polska została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 750 tys. zł, natomiast na Qumak – blisko 900 tys. zł.

Poniżej przedstawiamy pełne stanowisko zarządu firmy Qumak ws. nałożenia kary finansowej przez UOKiK:

Spółka nie zawarła w żadnej formie z Thalesem niedozwolonego porozumienia na potrzeby przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie zintegrowanego systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa Okęcie – Radom. Warto równocześnie zaznaczyć, że wysokość nałożonych kar jest pochodną spółki, a nie zakresu rzekomej odpowiedzialności danego podmiotu.

Przetarg był wcześniej przedmiotem postępowania antymonopolowego, w trakcie którego niezbicie wykazano, że Qumak został mimowolnym uczestnikiem „gry biznesowej”, prowadzonej przez Thales, a mającej na celu wprowadzenie w błąd swojego największego konkurenta. Dlatego Thales zgodził się utworzenie konsorcjum z Qumak, ale zaoferował ceny za kompleksowe podwykonawstwo na bardzo zawyżonym poziomie.

Warto zauważyć, że oferta Qumak była badana przez Krajową Izbę Odwoławczą i Sąd Okręgowy w Warszawie oraz kontrolowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Żaden z tych organów nie stwierdził jakiejkolwiek zmowy przetargowej pomiędzy Qumak a Thales.

Decyzja prezesa UOKiK stoi więc w sprzeczności z ustaleniami innych organów państwowych. Została ona, zdaniem Zarządu Qumak, wydana z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego.

Decyzja Prezesa UOKiK jest nieprawomocna. Qumak 21 stycznia 2015 r. złożył od niej odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.