Ruszyły konsultacje rozkładu jazdy KD 2015/2016

Ruszyły konsultacje rozkładu jazdy KD 2015/2016

09 lutego 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Koleje Dolnośląskie rozpoczęły kolejną edycję konsultacji społecznych dotyczących rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał od 13 grudnia 2015 roku. Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje zmian w rozkładach lub korekt tras pociągów od 9 do 22 lutego 2015 r.

Fot. Rafał Wilgusiak

Wzorem lat ubiegłych, z uwagi na powszechny dostęp do internetu i możliwości technologiczne, zdecydowano o przesyłaniu zgłoszeń przy pomocy załączonego formularza. Wypełniony formularz należy przesłać w wersji doc lub pdf na adres e-mail kontakt.koleje@dolnyslask.pl

Nie będą rozpatrywane wnioski:

  • niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi,
  • ogólnikowe i nie niosące konkretnego postulatu,
  • do połączeń Intercity i Eurocity, TLK, interREGIO i międzynarodowych (za wyjątkiem pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech),
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów,
  • zawierające uwagi o stanie linii i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Nieruchomości),
  • dotyczące relacji połączeń dalekobieżnych (organizatorem tych połączeń jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).

Koleje Dolnośląskie informują, że na przyszły kształt kolejowej oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników, jak choćby ilość środków finansowych w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, zasoby taborowe i personalne przewoźników, dostępność infrastruktury, jej stan i możliwości zapewnienia oferty odpowiedniej do popytu i oczekiwań podróżnych oraz poziomu rozwoju cywilizacyjnego.

Uwaga! Z uwagi na procedury związane z przygotowaniem rozkładu jazdy czas oczekiwania na odpowiedź może przekraczać zwyczajowy, miesięczny termin. Zapewniamy jednak, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a odpowiedź na nie zostanie przesłana do każdego mailem.