PKP S.A. oferuje linie kolejowe samorządom

PKP S.A. oferuje linie kolejowe samorządom

20 lutego 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Malownicze turystyczne trasy czy ścieżki rowerowe – to jedne z najciekawszych przykładów zagospodarowania przez samorządy przejmowanych od PKP S.A. linii kolejowych. Od 2012 r. spółka zbyła na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa 848 km tras.

Fot. Kuba Batorowicz

Zbędne z punktu widzenia działalności PKP linie kolejowe zbywane są na rzecz samorządów i Skarbu Państwa. Dzięki temu mogą zostać powtórnie zagospodarowane i służyć lokalnym społecznościom oraz turystom. Kursujące malowniczymi trasami kolejki wąskotorowe przyczyniają się do zwiększenia atrakacyjności i popularyzacji regionów, przez które biegną linie. Są także inne sposoby wykorzystywania takich tras przez samorządy. Tam, gdzie nie odbywa się już ruch kolejowy, powstają drogi i ścieżki rowerowe. Co ważne, samorząd może zrewitalizować tego typu teren bez konieczności wykupu gruntów od licznych właścicieli.

Do najciekawszych przykładów linii zbytych w ubiegłym roku na rzecz jednostek samorządu terytorialnego należy Piaseczyńska (zwana także Grójecką) Kolej Dojazdowa, licząca ok. 72 km. Obecnie realizowane są tam przewozy turystyczne. W 2014 r. PKP S.A. zbyła również ok. 17 kilometrowy odcinek Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej (zwanej także Jędrzejowską). Część trasy została przeznaczona przez samorząd na ścieżkę rowerową.

We wcześniejszych latach spółka przekazała m.in. teren Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Jest to obecnie jedna z najładniejszych tras wąskotorowych w Polsce. Łączy nadmorskie miejscowości: Mikoszewo, Jantar, Stegnę, Sztutowo, Nowy Dwór Gdański i stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych regionu.  W województwie kujawsko – pomorskim natomiast dużą popularnością wśród turystów cieszy się Żnińska Kolej Powiatowa – także przejęta od Polskich Kolei Państwowych.

Obecnie PKP oferuje ok. 3 000 km, głównie nieczynnych, linii kolejowych. Około 1 000 km to linie wąskotorowe. Wśród tras, które spółka chciałaby zbyć na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, jest na przykład Krośniewicka Kolej Dojazdowa.

PKP S.A. oferuje również linie o normalnej szerokości. Obecnie spółka prowadzi między innymi rozmowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego dot. możliwości zbycia kilku linii, w tym trasy nr 285 Wrocław - Jedlina Zdrój.

– Znacząco zintensyfikowaliśmy współpracę z samorządami. Przedstawiciele PKP S.A. regularnie spotykają się z lokalnymi władzami niemal w całym kraju i przedstawiają szeroką ofertę spółki – mówi Jarosław Bator, członek zarządu PKP S.A. – Efektem tych działań jest rewitalizacja terenów pokolejowych, które przez lata były niewykorzystywane – dodaje.

Oprócz linii kolejowych PKP S.A. zbywa na rzecz samorządów także dworce, które są zbędne z punktu widzenia jej działalności. Od 2012 r. spółka zbyła na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa 189 dworców kolejowych, głównie na cele związane z transportem. W przejmowanych przez lokalne władze budynkach mogą jednak powstawać także siedziby straży miejskiej, placówki kultury czy ośrodki pomocy społecznej.