Rail Baltica – razem czy osobno?

Rail Baltica – razem czy osobno?

23 lutego 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W przypadku złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu Rail Baltica dochód z podatków otrzyma tylko Łotwa.

Fot. Michał Wójcicki

W najbliższy czwartek mija termin złożenia wniosku do Komisji Europejskiej o dofinansowanie projektu linii kolejowej Rail Baltica.  Z inicjatywy Litwy państwa zajmują się projektem z osobna, a w sytuacji złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie dochody z podatku otrzyma tylko Łotwa. Dlaczego? Przedsiębiorstwo RB Rail Baltica, które w imieniu trzech państw złożyłoby taki wniosek, zostało założone na Łotwie.

Przybliżona wartość projektu Rail Baltica wynosi ok. 3,6 mld euro. Nie wiadomo jeszcze, o jak dużą kwotę dofinansowania miałyby się ubiegać wspólnie państwa bałtyckie. Jednak sporą część środków kraje te będą chciały uzyskać indywidualnie. Litwa przykładowo wystąpiła do KE o 165 mln euro, podczas gdy w ramach RB Rail Baltica planuje uzyskać dotację w wysokości od 20 do 30 mln euro.