Jakie zmiany czekają pasażerów SKM Warszawa?

Jakie zmiany czekają pasażerów SKM Warszawa?

14 marca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Wraz z marcową korektą rozkładu jazdy pociągów na linii rembertowskiej zostaną zlikwidowane poranne kursy pociągów KM realizowane ze stacji Warszawa Rembertów. W ich miejsce zostanie uruchomiony dodatkowy kurs SKM. Dla linii SKM S1, S3 i S9 główne zmiany dotyczą godzin odjazdów pociągów ze stacji. 

Fot. Dominik Skudlarski

Linia SKM S1

Pociągi SKM S1 od 15 marca będą kursowały według zmienionego rozkładu jazdy. Częściowej modyfikacji ulegnie układ połączeń SKM i KM, ale sumaryczna liczba pociągów obsługujących odcinek pomiędzy Pruszkowem a Warszawą będzie porównywalna do liczby połączeń kursujących obecnie. Zostanie utrzymane kursowanie uzupełniającej linii autobusowej ZS1 obsługującej trasę Dworzec Zachodni – PKP Pruszków. Autobusy będą kursowały w dni powszednie, w godzinach szczytu komunikacyjnego, z wyjątkiem 2, 3 i 7 kwietnia. Zmiany organizacji ruchu kolejowego na linii pruszkowskiej są związane z przebudową mostu nad Utratą. Kolejna modyfikacja rozkładu dla linii S1 jest planowana na 1 kwietnia – została ona już uwzględniona w upublicznionych rozkładach jazdy SKM i KM

Dla pociągów SKM S1 – obsługujących odcinek otwocki – największa zmiana dotyczy pociągu wyruszającego do Otwocka z Warszawy Zachodniej o godzinie 7.20. Pociąg – w związku ze zmianami tras wybranych pociągów kursujących linią średnicową – będzie kursował przez Warszawę Centralną z pominięciem stacji: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.

Linia SKM S2

Od 15 marca nie będą realizowane połączenia Kolei Mazowieckich z Rembertowa (odjazdy o godzinie 6.59 i 7.29) w kierunku centrum. W ich miejsce zostanie uruchomione dodatkowe połączenie SKM na odcinku Warszawa Rembertów – Warszawa Zachodnia. Pociąg będzie odjeżdżał o godzinie 7.15 z peronu przy torze 3. Dodatkowo, na wniosek ZTM, dwa przyspieszone pociągi Kolei Mazowieckich będą zatrzymywały się w Rembertowie (odjazdy ze stacji Warszawa Rembertów o godzinie 6.23 i 8.22). Pociąg z Mrozów do Warszawy Zachodniej (odjazd ze stacji Warszawa Rembertów o godzinie 7.22) będzie zestawiany z trzech jednostek.

Od 16 marca nie będzie funkcjonował uzupełniający kurs realizowany przez SKM S20 na odcinku Warszawa Rembertów – Warszawa Zachodnia peron 8. Zmiany organizacji ruchu kolejowego na odcinku rembertowskim wynikają z przebudowy układu torowego w sąsiedztwie stacji Warszawa Rembertów. W efekcie nie będzie możliwe korzystanie m.in. z toru odstawczego za peronem, z którego wyruszały pociągi KM rozpoczynające bieg w Rembertowie. Uruchamiany w zamian pociąg SKM – wykorzystując przerwę w kursowaniu pociągów w kierunku wschodnim – będzie zaczynał kurs na torze przy peronie 3. Zaproponowana przez PKP PLK organizacja ruchu pozwoli uniknąć długotrwałych zamknięć torowych na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna oraz odwołania dużej liczby pociągów SKM i KM. Znaczące utrudnienia w ruchu kolejowym zostaną ograniczone do sześciu dni (trzy dnia na przełomie maja i czerwca oraz trzy dni w okresie wakacyjnym).

Linia SKM S3 i S9

Od 15 marca dla linii legionowskich S3 i S9 zostaną wprowadzone kilkuminutowe przesunięcia godzin odjazdów wybranych pociągów. Wynikają one ze zmian rozkładów jazdy pociągów innych przewoźników.

Kolejna zmiana rozkładu jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej wejdzie w życie 26 kwietnia br.

Pobierz szczegółowy rozkład jazdy pociągów SKM.