Regulacje UTK i SKM Warszawa liderami dostępności w sieci

UTK i SKM Warszawa liderami dostępności w sieci

27 kwietnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Fundacja Widzialni po raz trzeci przeprowadziła badanie dostępności stron internetowych polskich przewoźników kolejowych. Najlepiej przygotowane dla użytkowników okazały się serwisy UTK oraz SKM Warszawa.

Fot. SKM Warszawa

Podczas przeprowadzonych badań eksperci Fundacji Widzialni zauważyli, że większość przebadanych serwisów zawiera bariery nie do przejścia dla osób o specjalnych potrzebach. Do najczęściej spotykanych i najbardziej rażących, które w istotny sposób wpływają na dostępność serwisów to: brak logiki w hierarchii zastosowanych nagłówków, nieodpowiednio opisane elementy na stronach. Stosowanie obrazkowej Captchy oraz nieodpowiednio opisane pola formularzy powodują, iż osoby korzystające z czytników ekranowych nie będą w stanie zamówić biletu czy sprawdzić rozkładu jazdy. Zastosowane mechanizmy ułatwiające dostęp na stronach nie ułatwiają w sposób jednoznaczny lub nie działają poprawnie. Serwisy posiadają pułapki, które całkowicie uniemożliwiają nawigację po stronach dla osób o specjalnych potrzebach.

Jedynie trzy spośród wszystkich badanych serwisów może poszczycić się oceną dobrą. Serwisy pasażer.utk.gov.pl, utk.gov.pl oraz skm.warszawa.pl, pomimo błędów, nadal utrzymują wysoki poziom dostępności. Na szczególne wyróżnienie zasługuje serwis wkd.com.pl, który mimo licznych błędów i oceny dostatecznej dokonał największego skoku nad poprawą dostępności w porównaniu z ubiegłymi latami – mówi Przemysław Marcinkowski, specjalista ds. dostępności, audytor techniczny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności jednostkom użytku publicznego pozostały już niespełna dwa miesiące na dostosowanie serwisów www do wymagań standardu WCAG 2.0.

– Kiedy w 2012 r. zapoczątkowaliśmy badania nad dostępnością serwisów www, żadna z przebadanych stron kolei nie była dostępna dla osób o specjalnych potrzebach. Najnowsze badanie wykazało, iż nieliczni przedstawiciele serwisów uwzględniają potrzeby wdrażania standardu WCAG 2.0 i prowadzą intensywne prace nad poprawą dostępności stron. W większości przypadków poziom ten jest niemal identyczny jak w ubiegłorocznym badaniu. Nasuwa to pytanie, czy zaprzestano prac nad przystosowywaniem serwisów? Powstało także kilka nowych portali internetowych, z których niestety nie można nikogo wyróżnić – powiedział Artur Marcinkowski, przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

W przeprowadzonych audytach wykorzystano metodologię badań serwisów opracowaną wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Badania rankingowe zostały podzielone na dwie części. W pierwszej części eksperci z dziedziny dostępności serwisów www sprawdził kluczowe elementy serwisu pod względem zgodności ze standardem WCAG 2.0. W drugiej części konsultanci Fundacji Widzialni dokonali oceny wszystkich badanych podstron oraz wykonali zadania, charakterystyczne dla danego serwisu. We wszystkich testach wzięły udział osoby narażone na wykluczenie cyfrowe, o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności i zróżnicowanym stopniu kompetencji cyfrowych.

Każdy z nas, także osoby z niepełnosprawnościami, mają prawo do swobodnego przemieszczania się środkami publicznego transportu kolejowego. Likwidujmy bariery uniemożliwiające podróże, przeszkody, które zakończą podróż już na etapie planowania, a więc na niemożności sprawdzenia w Internecie rozkładu czy swobodnego znalezienia innych istotnych informacji.

Pobierz pełny raport z rankingu stron przewoźników