Rośnie prędkość pociągów w Polsce Zachodniej

Rośnie prędkość pociągów w Polsce Zachodniej

27 kwietnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Średnia prędkość przejazdu koleją pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi Polski Zachodniej zwiększyła się z 64 km/h do 69 km/h. To głównie zasługa prac modernizacyjnych prowadzonych przez Polskie Linie Kolejowe na trasie E59 Wrocław – Poznań – Szczecin.

Rośnie prędkość pociągów w Polsce Zachodniej
Fot. PKP PLK

Dane pochodzą z opublikowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Informacji o realizacji Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 - za rok 2014”. Strategia ta została przyjęta przez Radę Ministrów 30 kwietnia ubiegłego roku. Opisując potencjały i wyzwania makroregionu (obejmującego województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) dokument określa główne cele rozwojowe Polski Zachodniej oraz wskazuje działania, które należy podejmować, aby wzmocnić jej konkurencyjność.

Jednym z głównym celów strategii (wymienionym na pierwszym miejscu) jest integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu. Oznacza to przede wszystkim poprawę jakości połączeń transportowych.

Jak podał MIR, w 2014 r. wzrosła wartość wskaźników dotyczących zarówno dróg, jak i kolei. Średnia prędkość przejazdu transportem kolejowym pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi Polski Zachodniej w ubiegłym roku wyniosła 69 km/h. Tym samym zwiększyła się o 3 km/h (w 2013 r. pociągi jeździły 64 km/h). Pod tym względem kolej tylko nieznacznie ustępuje samochodom, których średnia prędkość osiągnęła poziom 70,8 km/h. W 2013 roku transport kołowy poruszał się ze średnią prędkością 67 km/h, co znaczy, że dynamika wzrostu tego parametru w transporcie szynowym jest większa. Przy obliczeniach ministerstwo oparło się na rozkładzie jazdy PKP i kalkulatorze ruchu drogowego Michelin.

Według założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, w 2020 roku średnia prędkość przejazdu transportem kołowym ma wynieść 90 km/h, zaś koleją – 85 km/h. Do tego czasu mają zakończyć się modernizacje linii kolejowych w ciągu CE59 Świnoujście – Szczecin – Kostrzyn – Wrocław – Międzylesie i E59 Wrocław – Poznań – Szczecin.

Projektów kolejowych istotnych dla makroregionu ujętych w Kontrakcie Terytorialnym jest pięć. Są to „Prace na linii kolejowej CE-59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn - Głogów-Zielona Góra-Rzepin -Szczecin Podjuchy”, „Prace na linii kolejowej E-59 odc. Poznań Główny- Szczecin Dąbie”, „Prace na linii kolejowej CE-59 na odcinku Wrocław - Kamieniec Ząbkowicki”, „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Chałupki (granica państwa)”, „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław -Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń".