Polski intermodal coraz mocniejszy

Polski intermodal coraz mocniejszy

29 kwietnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Obserwując rynek przewozów intermodalnych w ubiegłym roku, można zauważyć może nie imponujący, ale za to stabilny i konsekwentny wzrost udziału intermodalu w rynku kolejowym. Jego potencjał doceniają również przewoźnicy kolejowi, firmy logistyczne czy porty, o czym świadczyć mogą coraz większe nakłady inwestycyjne na rozbudowę terminali czy zakup specjalistycznego taboru.

Fot. Arch. KOW

Według statystyk Urzędu Transportu Kolejowego udział przewozów intermodalnych w 2014 r. według przewiezionej masy wyniósł 4,2 proc., a według wykonanej pracy przewozowej 6,79 proc. To nieco lepsze wyniki w porównaniu w rokiem 2013, kiedy udział intermodalu w rynku według masy oscylował wokół 3,7 proc., a praca przewozowa była na poziomie 6,03 proc.

Masa w górę

Poziom masy w przewozach intermodalnych w ubiegłym roku stopniowo piął się w górę i w każdym z czterech kwartałów był wyższy od wartości odnotowanych w analogicznych okresach 2013 r.

W pierwszym kwartale 2014 r. przewieziono 2252,5 tys. ton towarów, podczas gdy w tym samym okresie roku 2013 było to 2059,1 tys. ton. Masa przewiezionych towarów była również wyższa (o 15,95 proc.) w drugim kwartale: 2429,6 tys. ton wobec 2095,4 tys. ton w analogicznym czasie w 2013 r. Pierwsze trzy miesiące drugiego półrocza 2014 r. pokazały, że tendencja wzrostowa w przewozach intermodalnych w zakresie przewiezionej masy jest nieprzypadkowa – odnotowano wtedy 2457,2 tys. ton ładunków.

Dla porównania w tym samym okresie w 2013 r. przewieziono 2172,1 tys. ton masy. Ostatni kwartał ubiegłego roku był równie obiecujący. Od października do grudnia 2014 r. przewieziono 2471 tys. ton towarów, czyli o 7,13 proc. więcej niż w roku poprzednim (w ostatnim kwartale 2013 r. masa ładunków była niższa: 2306,6 tys. ton).

W dalszym ciągu liderem rynku pozostaje PKP Cargo, które przez cały ubiegły rok odnotowało 47,19-procentowy udział. Jednak w 2013 r. przewoźnik mógł się pochwalić wyższym wynikiem, na poziomie 56,34 proc.

Większa część intermodalnego tortu w 2014 r. przypadła spółce DB Schenker Rail Polska. Udział przewoźnika w rynku wyniósł 21,04 proc., w 2013 r. było to 17,85 proc.

Natomiast trzeci ważny gracz na rynku – Lotos Kolej – odnotował w 2014 r. swój udział na poziomie 19,37 proc. (w 2013 r. spółka miała 15,06 proc. udziału w przewozach intermodalnych).

Dobre perspektywy, wielkie możliwości

Wzrost udziału rynku przewozów intermodalnych zarówno pod względem masy, jak i pracy przewozowej, z każdym rokiem stopniowo się zwiększa. Mimo że odnotowano spadki liczby jednostek w drugim półroczu 2014 r., warto podkreślić, że wyniosły one zaledwie 0,66 proc. (w trzecim kwartale) oraz 0,21 proc. (w czwartym kwartale).

Stabilny i regularny wzrost może być z kolei dla uczestników rynku intermodalnego gwarantem przyszłych zysków, mimo że kilkuprocentowy udział przy wynikach dwucyfrowych w innych krajach europejskich nie wygląda zbyt imponująco.

Liczba oraz wartość dokonanych w ostatnim czasie inwestycji w rozwój transportu intermodalnego w Polsce pokazuje, że podmioty działające w tym segmencie doceniają jego potencjał i opłaca im się inwestować w nowoczesny tabor czy infrastrukturę.

To tylko fragment artykułu. Całość do przeczytania w najnowszym numerze "Kuriera Kolejowego" poświęconemu transportowi intermodalnemu.