KE: polskie inwestycje kolejowe idą opieszale

KE: polskie inwestycje kolejowe idą opieszale

14 maja 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Polska wychodzi z procedury nadmiernego deficytu – zadecydowała Komisja Europejska. KE przyjęła też zalecenia dla Polski dotyczące polityki gospodarczej w latach 2015-2016. Wśród nich znalazło się wskazanie do usunięcia przez rząd przeszkód dla projektów inwestycyjnych na kolei.

Fot. europa.eu

– Komisja zleciła zamknięcie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Jednocześnie w niektórych obszarach nadal istnieją strukturalne wyzwania, które należy brać pod uwagę. KE przedstawiła rekomendacje dla Polski w tych obszarach gdzie jest nadal miejsce na postęp –powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za euro i dialog społeczny. – Bezpośrednim celem tych rekomendacji jest eliminacja wąskich gardeł, które zakłócają rozwój gospodarczy, poprzez polepszenie klimatu dla biznesu i wzmocnienie fundamentów pod długotrwały wzrost.

Komisja zwróciła uwagę, że rozwój sektora kolejowego hamują wysokie opłaty za dostęp do torów i niedostateczne finansowanie. Unijni urzędnicy wskazali na długotrwałe i uciążliwe procedury planowania i realizacji projektów inwestycyjnych, co wynika z niesprzyjającego środowiska regulacyjnego i administracyjnego. Dostrzegli przy tym ostatnie zmiany legislacyjne, które mogą wywrzeć pozytywny wpływ na transport kolejowy, lecz ich skutki prawdopodobnie nie będą odczuwalne w przypadku projektów inwestycyjnych rozpoczętych w okresie programowania 2007-2013. 

Sytuację może zmienić zwiększenie unijnego finansowania projektów kolejowych w perspektywie 2014-2020 do 85 proc. Ale konieczne jest większe zaangażowanie na centralnym szczeblu decyzyjnym, a także wprowadzenie elastycznych i stabilnych rozwiązań finansowych w zakresie współfinansowania inwestycji.