UTK o naruszeniach przepisów na linii pod Szczekocinami

UTK o naruszeniach przepisów na linii pod Szczekocinami

28 maja 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Po trzech latach i dwóch miesiącach od pamiętnej katastrofy pociągów pod Szczekocinami prezes Urzędu Transportu Kolejowego poinfomował o naruszeniu przepisów bezpieczeństwa na na tej linii. Stwierdzono uchybienia podobne do tych,  z którymi wiązał się z wypadek z 2012 roku. Była to jedna z największych katastrof kolejowych w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu.

Fot. Rafał Wilgusiak

Szef UTK w wyniku tegorocznych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP PLK przepisów w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 570 Psary – Starzyny oraz na linii nr 64 Kozłów – Koniecpol.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez UTK, naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

- błędnych wskazaniach ostatniego semafora samoczynnej blokady liniowej sbl 15 znajdującego się w km 1,570 linii nr 570, wskazującego sygnał S2 jazda z największą dozwoloną prędkością w odniesieniu do wskazania semafora wjazdowego C3 na posterunku Starzyny znajdującego się w km 2,500 wskazującego sygnał S6 jazda z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h, a potem z największą dozwoloną prędkością,

- usytuowaniu drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego na linii kolejowej nr 64,

- nieprawidłowym dokonywaniu poprawek w prowadzonej dokumentacji na nastawni dysponującej Starzyny, polegającym na usuwaniu korektorem zapisów w dzienniku ruchu,

- braku znajomości przez personel kolejowy na nastawni dysponującej Starzyny sygnału D2 „stój’ podawanego ręcznie,

- braku na wyposażeniu nastawni Starzyny pełnego kompletu przepisów wewnętrznych obowiązujących dyżurnego ruchu.

Prezes UTK zobowiązał zarządcę infrastruktury do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wniósł o sprawdzenie wiedzy dyżurnych ruchu przed ponownym dopuszczeniem do wykonywania czynności oraz o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.