PKP Cargo weszło w spór zbiorowy; koszt postulatów to 120 mln zł

PKP Cargo weszło w spór zbiorowy; koszt postulatów to 120 mln zł

08 lipca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Cargo weszło w spór zbiorowy z działającymi w spółce organizacjami związkowymi – poinformowało PKP Cargo w komunikacie. Zarząd spółki ocenia, że roczny koszt postulatów strony związkowej to ok. 120 mln zł.

Fot. PKP Cargo

Dariusz Browarek, członek zarządu PKP Cargo, będący reprezentantem pracowników, poinformował, że zarząd w przyszłym tygodniu przystąpi do rozmów z załogą. Rozmowy będą dotyczyć postulatu podwyżek o 250 zł dla każdego pracownika liczonych od 1 lipca br.

Zarząd spółki potwierdził, że postulaty sformułowane przez związki zawodowe w piśmie z 2 lipca 2015 r. dotyczą: wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2015 r. w uposażeniu zasadniczym w wysokości 250 zł dla wszystkich pracowników wynagradzanych zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy zatrudnionych w PKP Cargo na dzień 01.07.2015 r. Dla pracowników PKP Cargo wynagradzanych wskaźnikowo według uchwały zarządu, postulowana jest zmiana podstawy wskaźnika na IV kwartał 2014 r.

Zarząd PKP Cargo dodał, że pismem z dnia 7 lipca 2015 r. odmówił spełnienia postulatów sformułowanych w piśmie związków zawodowych z dnia 2 lipca 2015 r., skutkiem czego powstał spór zbiorowy z mocą obowiązującą od dnia 2 lipca 2015 r. W komunikacie zapewniono, że zarząd dołoży starań w celu rozwiązania sporu, w sposób gwarantujący dalszy wzrost wartości spółki.

PKP Cargo podało na początku lipca, że dzięki programowi dobrowolnych odejść, zrealizowanemu w 2015 r., spółka uzyska 120 mln zł oszczędności.