PKP Cargo: podpisano protokół rozbieżności

PKP Cargo: podpisano protokół rozbieżności

10 lipca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Podpisaniem protokołu rozbieżności zakończyło się piątek spotkanie strony związkowej z zarządem PKP Cargo w sprawie warynków podwyżek płac.  Od 7 lipca w spółce zaczął się spór zbiorowy, bo zarząd spółki nie zaakceptował przedstawionych przez związkowców propozycji dotyczących skali wzrostu wynagrodzeń.

Fot. Michał Wójcicki

Rozmowy zarządu z reprezentacjami związków zawodowych działających w spółce rozpoczęły się po godzinie 13.00 zakończyły przed godziną 16.00.

Przy udziale przyszłego mediatora Longina Komołowskiego, byłego wicepremiera i ministra gospodarki za rządów AWS, podpisano protokół rozbieżności.  Piątkowe spotkanie prowadzone było w ramach procedury sporu zbiorowego. Do jego ogłoszenia doszło w związku z odrzuceniem przez zarząd PKP Cargo postulatu podwyżek.

Podpisanie protokołu rozbieżności otwiera kolejny etap sporu, jakim są mediacje z udziałem osoby z listy mediatorów prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Związkowcy oczekują wprowadzenia od 1 lipca 2015 r. podwyżek w uposażeniu zasadniczym w wysokości 250 zł dla wszystkich pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP, a zatrudnianych w spółce PKP Cargo w dniu 1 lipca 2015 r.  Dla pracowników PKP Cargo wynagradzanych wskaźnikowo zażądano zmiany podstawy wskaźnika na IV kwartał 2014 r.

Przed ogłoszeniem sporu zbiorowego prezes PKP Cargo zaoferował związkowcom wypłatę do 10 sierpnia średnio po 500 złotych premii na jednego zatrudnionego pod warunkiem, że negocjacje w sprawie terminów podwyżek wynagrodzeń zawieszone zostaną do października. Strona związkowa uznała zasadność wypłaty premii, zmniejszając swój postulat płacowy do 250 zł. Odmówiła odłożenia rozmów do października.

Prezes Purwin złożył wówczas drugą propozycję, polegającą na podwyżce w wysokości 45 złotych do wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca, ale bez wypłaty premii. Zostało to negatywnie odebrane przez związkowców. Ostatecznie po wielogodzinnych negocjacjach strony spisały protokół z oświadczeniem strony związkowej o zakończeniu dialogu.

Jak powiedziała nam Maria Kacprzak-Rawa, rzecznika prasowa Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie, zawiadomienie o zaistnieniu sporu zbiorowego w PKP Cargo dotarło do inspektoratu 8 lipca br.

Trwanie w sporze zbiorowym oznacza, że przy braku postępu w mediacjach po upływie dwóch tygodni  może dojść do strajku pracowników PKP Cargo. Termin czternastu dni liczony jest od rozpoczęcia sporu, co oznacza, że do strajku może dojść najwcześniej 22 lipca.

Podczas piątkowych rozmów ustalono,ze najwcześniej 22 lipca dojdzie do pierwszych spotkań związkowców i zarządu z udziałem mediatora.