Kolejne zmiany w rozkładzie WKD

Kolejne zmiany w rozkładzie WKD

16 lipca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że od poniedziałku, 20 lipca 2015 r., od początku kursowania ulegają zmianie trasy linii zastępczej komunikacji autobusowej nr 1 i nr 2 na terenie Pruszkowa przebiegające w kierunku południowo-zachodnim, tj. odpowiednio w relacjach od Warszawy do przystanków końcowych: Pruszków WKD oraz Komorów.

Fot. WKD

Autobusy linii nr 1 i nr 2 od 20 lipca 2015 r. zostają wycofane z ul. Bolesława Prusa i skierowane od Al. Jerozolimskich przez
al. Wojska Polskiego i al. Niepodległości do al. Armii Krajowej. W związku z tym zmianie ulega lokalizacja przystanku ww. linii dla podróżnych wsiadających/wysiadających w kierunku Pruszkowa WKD i Komorowa.

Dotychczasowy przystanek pn. „Armii Krajowej 02” zlokalizowany na ul. Bolesława Prusa pomiędzy ul. Kościelną i al. Armii Krajowej zostaje dla linii nr 1 i nr 2 zastąpiony przystankiem pn. „Bolesława Prusa 01” zlokalizowanym w al. Armii Krajowej za skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa (jest to jednocześnie przystanek ZTM Warszawa o nazwie „Berenta 02”, z którego korzysta linia L23).

Rozkłady jazdy linii nr 1 i nr 2, jak również przebieg tras w kierunku Warszawy, zakładający przejazd przez ul. Bolesława Prusa wraz z zatrzymaniem na przystanku „Armii Krajowej 01” pozostają bez zmian. Zmiana tras linii nr 1 i nr 2 w kierunku południowo-zachodnim, polegająca na wycofaniu z ul. Bolesława Prusa i skierowaniu przez al. Wojska Polskiego, ma na celu ograniczenie opóźnień w kursowaniu pojazdów z tytułu powstających zatorów drogowych w ciągu ul. Bolesława Prusa.

Ponadto, od 20 lipca 2015 r., od początku dnia ulega zmianie organizacja funkcjonowania trasy linii zastępczej komunikacji autobusowej nr 3 na terenie Pruszkowa – w obrębie osiedla Malichy. Przystanek krańcowy dla linii nr 3, na którym odbywa się rozkładowy postój pojazdów zostaje z dniem 20 lipca 2015 r. przeniesiony z dotychczasowej lokalizacji przy ul. Sadowej na terenie osiedla Tworki (wzdłuż ogrodzenia szpitala) w nową lokalizację – na przystanek „WKD Malichy 01”, zlokalizowany przy ul. Dolnej w sąsiedztwie przystanku osobowego WKD „Malichy”.

W związku z tym przystanek WKD pn. „Tworki (Sadowa)” będzie funkcjonował wyłącznie jako przystanek pośredni (przelotowy), na którym będzie możliwe wsiadanie/wysiadanie, natomiast przystanek „WKD Malichy 01” będzie funkcjonował jako przystanek krańcowy, na którym oprócz wsiadania/wysiadania będzie odbywał się również postój pojazdu.

Dodatkowo, dla linii nr 3 dla wszystkich kursów realizowanych w kierunku osiedla Michałowice zostaje uruchomiony nowy przystanek pośredni WKD: „Malichy (Dolna)”, zlokalizowany na ul. Dolnej przed skrzyżowaniem z Alejami Jerozolimskimi.

Z uwagi na zmianę lokalizacji przystanku krańcowego linia nr 3 ze względów technicznych oraz zapewnienia właściwej informacji pasażerskiej, od 20 lipca 2015 r. zostaje oznakowana w sposób następujący: „MALICHY – MICHAŁOWICE”. Rozkład jazd linii nr 3, jak również przebieg trasy pozostają bez zmian.

Odjazdy pojazdów z przystanku „WKD Malichy 01” będą realizowane według dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy. Zmiana trasy linii nr 3, polegająca na przeniesieniu przystanku krańcowego (postojowego) w rejon ul. Dolnej, ma na celu realizację postulatów zgłaszanych w tym zakresie przez podróżnych wysiadających/wsiadających do pojazdów na terenie osiedla Malichy.