Gorlice chcą łącznicy linii 108 i 110

Gorlice chcą łącznicy linii 108 i 110

22 lipca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Władze małopolskich Gorlic od dłuższego czasu czynią starania o powrót miasta na kolejową mapę Polski. Jednym z pomysłów jest budowa łącznicy linii 108 i 110 pozwalającej pociągom jadącym od strony Stróż na bezpośredni wjazd na linię 110 do Gorlic z pominięciem stacji Gorlice Zagórzany.

Fot. Rafał Wilgusiak

Według informacji burmistrza Gorlic, miasto w ubiegłych latach występowało m.in. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie o przywrócenie połączeń kolejowych na trasie Stróże-Jasło.

W związku z uzyskaniem informacji, że PKP Linie Kolejowe S.A. zamierzają zlecić opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odc. Stróże -granica województwa” w czerwcu br. wystąpiono do PKP PLK o udzielenie informacji na temat możliwości budowy łącznicy, która pozwoliłaby na wjazd pociągów ze strony Stróż prosto do Gorlic, z pominięciem Zagórzan.

Burmistrz stwierdzi, że choć organizacja oraz finansowanie przewozów kolejowych są zadaniem należącym do zakresu działania samorządu województwa, to władze Gorlic będą zabiegać o realizację przedsięwzięć służących obsłudze pasażerskiej mieszkańców miasta.

Według danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez teren powiatu gorlickiego przebiegają następujące linie kolejowe: część linii nr 96 Tarnów - Leluchów na długości 10,5 km, część linii nr 108 Stróże - Krościenko na długości 30,2 km oraz linia nr 110 Gorlice Zagórzany - Gorlice o długości 4,3 km. Są to linie zelektryfikowane, eksploatowane i czynne, po których jest prowadzony ruch pociągów.

Z informacji zawartych w RPO dla województwa podkarpackiego na linii nr 108 Stróże - Krościenko na odcinku Jasło – Nowy Zagórz istnieje 34 ograniczeń prędkości na długości 11,5 km, co wydłuża czasu jazdy o 18,2 min. 

Plan modernizacji ze wsparciem ze środków unijnych zakłada zrewitalizowanie odcinka linii o długości 82 km oraz uzyskanie prędkości rozkładowej do 100 km/h i zlikwidowanie 34 ograniczeń prędkości na długości 11,5 km oraz poprawa bezpieczeństwa na siedfmiu przejazdach poprzez zabudowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.