PKP PLK nasilają kontrole jakości inwestycji

PKP PLK nasilają kontrole jakości inwestycji

22 lipca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Około 1,5 tysiąca badań jakości inwestycji przeprowadzono w I półroczu 2015 na zlecenie PKP PLK. Wyznaczony zespół stale monitoruje prowadzone inwestycje, wytwórnie i kopalnie, z których pochodzą stosowane na budowach materiały. Wszystko w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów pociągów - podała spółka w komunikacie.

Fot. PKP PLK

Kontrola jakości na każdym etapie realizacji inwestycji prowadzona jest przez Biuro Audytu i Jakości PKP Polskich Linii Kolejowych. Zespół ds. jakości nadzoruje inwestycje w całej Polsce. Od stycznia skontrolowano kilkadziesiąt z nich, niektóre nawet czterdziestokrotnie. Pracownicy zespołów ds. jakości sprawdzają budowy, dokumenty, odwiedzają laboratoria, wytwórnie, kopalnie, przeglądają i badają materiały.

PKP Polskie Linie Kolejowe w listopadzie 2013 roku podpisały pierwsze umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na wykonywanie badań kontrolnych. Rok później, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na kontrole wykonawców, zawarto kolejne umowy.

W 2014 nowe standardy kontroli jakości inwestycji PLK wprowadzono w całym kraju. Badania które dla potrzeb PLK wykonuje GDDKiA to m.in. kontrole właściwości kruszyw, badania zagęszczenia nasypów oraz nośności podłoża, co jest istotną podstawą w modernizacji czy rewitalizacji linii kolejowych. W pierwszym półroczu 2015 zlecono ok. 1515 badań materiałów używanych na budowach.

Ważnym aspektem dbania o jakość inwestycji kolejowych jest jej kontrola na każdym etapie realizacji projektu. Zespół ds. jakości egzekwuje wymaganą jakość w terenie, ale także podczas tworzenia dokumentacji, która musi powstawać zgodnie z zapisami kontraktów.

Stały nadzór technologiczny nad prowadzonymi inwestycjami to standard w Polskich Liniach Kolejowych. Wiemy, czy są one prowadzone zgodnie z normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej. W efekcie zrealizowane inwestycje gwarantują pasażerom odpowiednią jakość, a więc i najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas podróży – powiedział Piotr Roszykiewicz z Biura Audytu i Jakości PLK.