UTK: alert bezpieczeństwa z Holandii

UTK: alert bezpieczeństwa z Holandii

28 lipca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) poinformował. że otrzymał od swojego holenderskiego odpowiednika (NSA NL), opublikowała alert bezpieczeństwa w Systemie Informacji Bezpieczeństwa (SIS), zarządzanym przez Europejską Agencję Kolejową. Alert dotyczy przypadków rozczepienia pociągów spowodowanych przez poluzowanie się sworznia w sprzęgu.

Fot. UTK

W latach 2013-2015 ILT odnotowała trzy incydenty dotyczące rozerwania pociągu z powodu poluzowania się sworznia sprzęgu.

Pierwszy incydent dotyczył pociągu pasażerskiego typu DDZ. Jego wagony były świeżo po odnowieniu i dopuszczeniu do eksploatacji. Zgodnie
ze wstępnymi ustaleniami ILT poczynionymi w trakcie dochodzenia, przyczyną zdarzenia było zniszczenie płyty podkładki przez sworzeń o niewłaściwych parametrach technicznych w sprzęgu typu UIC.

Drugi incydent dotyczył pociągu towarowego z wagonami przewożącymi towary niebezpieczne. Wagon był niemalże nowy i dopuszczony do eksploatacji. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami ILT przyczyną zdarzenia było uszkodzenie płyty podkładki przez sprzęg w trakcie pracy manewrowej na stacji rozrządowej.

Trzeci incydent dotyczył pociągu z wagonami do przewozu kontenerów. Pierwsze spostrzeżenie holenderskiego NSA poczynione w trakcie prowadzonego dochodzenia było takie, że zawiódł sworzeń, a płyta podkładki nie została prawidłowo zagięta.

Jednocześnie ILT poinformowała, że doraźne działania prewencyjne polegały na: sprawdzeniu wszystkich wagonów danej serii; zamontowaniu zgodnych z przepisami VPI: śrub mocujących z momentem zginającym oraz płyt podkładek; używaniem sworzni o właściwych parametrach technicznych; używaniem płyt podkładek o odpowiedniej grubości (1 mm w miejsce 0,8 mm).