PKP IC: Wars wygrał przetarg na obsługę wagonów sypialnych

PKP IC: Wars wygrał przetarg na obsługę wagonów sypialnych

20 sierpnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Spółka Wars wygrała przetarg na świadczenie usług w wagonach sypialnych i kuszetkach PKP Intercity. Była jedyną firmą, która złożyła ofertę.

Fot. Wars

Spółka Wars wygrała przetarg na świadczenie usług w wagonach sypialnych i wagonach z miejscami do leżenia (kuszety). Usługa polega na przygotowaniu wagonów sypialnych i z miejscami do leżenia i obsłudze podróżnych w trakcie jazdy. 

PKP Intercity poinformowała w środę 19 sierpnia br., że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez spółkę WARS.  - Oferta była jedyną ważną złożoną w postępowaniu - podano w uzasadnieniu.

Przetarg na obsługę wagonów sypialnych ogłoszono 13 czerwca, zaś oferty zbierano do 25 czerwca. Wars był jedyną firmą, która przystąpiła do przetargu. Poprzednia umowa z Warsem wygasła z końcem marca tego roku i nie  można było  jej przedłużyć, gdyż porozumienie z PKP Intercity było już raz aneksowane, a zgodnie z prawem, kolejnego aneksu do umowy nie można było podpisać.

Jednym z warunków dla uczestniczących w przetargu było wykazanie, że na stanowiskach związanych z obsługą podróżnych w ramach świadczenia usługi hotelarskiej w środkach transportu zatrudniał średniorocznie co najmniej 100 osób z biegłą znajomością języka polskiego oraz angielskiego, lub niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.