PKP Cargo: zarząd wznowił rozmowy o podwyżkach

PKP Cargo: zarząd wznowił rozmowy o podwyżkach

07 września 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Do godziny 16.00 nie były znane efekty poniedziałkowych rozmowy zarządu PKP Cargo z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie podwyżek. Zarząd zaprosił związkowców na rozmowy pod koniec sierpnia, gdy okazało się, że w powtórnym referendum za strajkiem opowiedziało sie 95 proc. z 57 proc. załogi tego największego towarowego przewoźnika w Polsce.

Fot. zzm.org.pl

Wynik referendum uprawnia związki do przeprowadzenia strajku. Dlatego w dniu ogłoszenia efektów referdendum zarząd PKP Cargo zaprosił związkowców na rozmowy do siedziby spółki w Warszawie w poniedziałek 7 września. Związkowcy traktują strajk jako rozwiązanie ostateczne i liczą na to, że dojdzie do porozumienia z zarządem - wynika z wcześniejszej wypowiedzi Zenona Kozendry, przedstawiciela NSZZ Solidarność.

Początkowo przebieg poniedziałkowych rozmów nie wskazywał jednak na to, aby prędko mogło dojść do porozumienia, chociaz w rozmowach bierze udział Longin Komołowski, były wicepremier i minister gospodarki w rządzie AWS, a obecnie prezes stowarzyszenia "Wspólnota Polska". W poprzednich latach Komołowski pośredniczył w sporach związanych z prywatyzacją PKP Cargo i związanymi z tym gwarancjami socjalnymi dla pracowników.

Po godzie 16. 30 spółka PKP Cargo przesłała komunikat, w którym podała, że na spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych zarząd przedstawił sytuację spółki po pierwszym półroczu 2015 roku i perspektywy działania w kolejnych miesiącach. Zarząd zaapelował jednocześnie o odpowiedzialne podejście i uwzględnianie sytuacji rynkowej przy formułowaniu postulatów strony społecznej. 

-Poniedziałkowe rozmowy odbyły się w ramach cyklicznych spotkań zarządu z przedstawicielami strony społecznej, na których przedstawia wyniki finansowe. Zarząd spółki poinformował stronę społeczną o wynikach PKP Cargo wypracowanych w pierwszej połowie 2015 roku. Pracodawca przedstawił także szczegółowe uzasadnienie braku możliwości realizacji wcześniej wysuniętych postulatów związków zawodowych. Zaprezentowano m.in. symulację, która pokazywała, jak zmieniłyby się te wyniki, gdyby wszystkie postulaty zostały zrealizowane - napisano w komunikacie.

Na spotkaniu strony omówiły również zagadnienia pracownicze wykraczających poza kwestie płacowe. W toku dyskusji zarząd PKP Cargo zadeklarował m.in., że spółka dokona przeglądu sytuacji wszystkich pracowników pozostających na tzw. nieświadczeniu pracy pod kątem możliwości ich przekwalifikowania lub przeszkolenia, a następnie oddelegowania do nowych zadań. Niemal 90 procent pracowników   jest  objętych zawartym przed debiutem giełdowym Paktem Gwarancji Pracowniczych, w tym cztero- i 10-letnimi gwarancjami zatrudnienia.

Pod koniec lipca związkowcy oraz zarząd PKP Cargo nie porozumieli się w sprawie ewentualnych podwyżek dla załogi. Związkowcy domagali się 250 zł podwyżki dla pracownika, ale ostatecznie obniżyli żądania do 150 zł. Wprowadzona samodzielnie przez zarząd PKP Cargo podwyżka wynosi 110 zł. W skali roku ma kosztować spółkę łącznie ok. 50 mln zł.

Pod koniec marca 2015 r. PKP Cargo zatrudniało 22,5 tys. osób. Na przełomie stycznia i lutego tego roku w ramach programu dobrowolnych odejść (PDO) firmę opuściło 3041 pracowników. Koszt tego programu wyniósł ponad 266 mln zł. Na koniec półrocza, czyli 30 czerwca z PKP Cargo zwolniły się  w ramach PDO dalsze 874 osoby. W ich przypadku na wypłatę odpraw wydano 64,6 mln zł.