Powstał nowy terminal kontenerowy w Kątach Wrocławskich

Powstał nowy terminal kontenerowy w Kątach Wrocławskich

14 września 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Kosztował ponad 45 mln zł i jest pierwszym, ogólnodostępnym, lądowym terminalem kontenerowym na Dolnym Śląsku. Z obiektu w Kątach Wrocławskich będą mogli korzystać spedytorzy i przewoźnicy kolejowi.

Fot. Shavemaker

Spółka Schavemaker Invest w sierpniu 2015 r. zakończyła budowę terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich.

– Dzięki przeprowadzonemu przedsięwzięciu na mapie Dolnego Śląska pojawił się pierwszy ogólnodostępny, nowoczesny i bardzo dobrze zlokalizowany lądowy terminal kontenerowy. Spedytorzy i przewoźnicy kolejowi już dziś mają do swojej dyspozycji przestrzenny i dobrze wyposażony punkt przeładunkowy, świadczący wysokiej jakości usługi w zakresie wyładunku, załadunku i składowania kontenerów oraz obsługi formalnej przybywających i wyjeżdżających pociągów – informują przedstawiciele spółki Schavemaker Invest.

Lądowy terminal kontenerowy w Kątach Wrocławskich

Powierzchnia operacyjna terminalu to 40 tys. mkw., powierzchnia składowa 2.700 TEU. Jak zapewnia inwestor terminal zaopatrzony jest w nowoczesną infrastrukturę i systemy zabezpieczające, a także wyposażony jest w nowy park maszynowy do obsługi kontenerów.

– Dzięki nowoczesnemu, położonemu blisko Wrocławia terminalowi kontenerowemu sprowadzanie i wysyłanie towarów w kontenerach stało się jeszcze prostsze i bardziej dostępne zarówno dla dużych firm, które sprowadzają wiele skonteneryzowanych towarów do swoich fabryk, jak i dla tych którzy potrzebują sprowadzić tylko jeden kontener z towarem np. na potrzeby prowadzonego sklepu internetowego – informują przedstawiciele spółki Schavemaker Invest i dodają, że jest to największa dotychczas zrealizowana przez spółkę inwestycja w Europie Środkowo-Wschodniej.

Inwestycja obejmowała budowę budynku administracyjno-socjalnego, utwardzonego placu do składowania kontenerów, w tym do przechowywania kontenerów zawierających materiały niebezpieczne, dróg i miejsc parkingowych oraz sieci kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej. Do dyspozycji przewoźników kolejowych będzie nowa bocznica kolejowa składająca się z dwóch torów o łącznej długości użytecznej 764,5 m.

Realizacja inwestycji, która kosztowała 45,2 mln zł, została sfinansowana ze środków Schavemaker Invest oraz Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (11,7 mln zł). Terminal zostanie otwarty 15 września.