UTK: zły stan dziewiątego przejazdu kolejowego na linii 139

UTK: zły stan dziewiątego przejazdu kolejowego na linii 139

14 września 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził nieprawidłowe utrzymanie i eksploatację przejazdu w Tychach na linii kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń. To już dziewiąta kontrola przeprowadzona przez UTK na tej linii.

Fot. Dominik Skudlarski

Kontrola została przeprowadzona na przejeździe kolejowym kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek) w Tychach na linii kolejowej nr 139 Katowice - Zwardoń. Dotyczyła m.in. utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego przejazdu zarządzanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Polegały one m.in. na:  niewłaściwej kategoryzacji przejazdu i nieprawidłowym systemie zabezpieczeń, nieprawidłowym oznakowaniu przejazdu od strony drogi, braku przepisowych warunków widoczności na przejeździe, umiejscowieniu z prawej strony przed przejazdem kolejowym placów postojowych, które ograniczają widoczność,
niezapewnieniu odpowiedniej nawierzchni na przejeździe oraz na dojeździe do niego.Stwierdzono też nieskuteczne dozorowanie oraz nierealizowaniu zaleceń z kontroli wewnętrznych przez zarządcę infrastruktury kolejowej na przejeździe.

Nieprawidłowości naruszały przepisy ustawy o transporcie kolejowym, rozporządzenia MTGiM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie a także regulacje wewnętrznych zarządcy i procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem „Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej”.

Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, nakazał podjęcie działań w celu zmiany kategorii przejazdów, na których został przekroczony iloczyn ruchu, nakazał analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie.

Sławomir Sadowski z biura prasowego UTK poinformował, że  w 2015 r., na linii kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń dotychczas skontrolowano sześć przejazdów kategorii D, dwa przejazdy kategorii A i jeden przejazd kategorii C.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r., skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Opolskie inwestuje w młode kadry, PLK prekursorem Opolskie inwestuje w młode kadry, PLK prekursorem
Następny artykuł Łódź Fabryczna: montaż torów w tunelu na finiszu Łódź Fabryczna: montaż torów w tunelu na finiszu