Regulacje Trzy wyroki na korzyść Urzędu Transportu Kolejowego

Trzy wyroki na korzyść Urzędu Transportu Kolejowego

02 października 2015 | Autor: AM | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W przedostatnim dniu września Urząd Transportu Kolejowego (UTK) uzyskał w sądach trzy potwierdzenia słuszności swojego postępowania wobec  PKP PLK, Schenker Rail oraz Arriva RP. 

Fot. UTK
UTK poinformował, że 29 września 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację spółki PKP Polskie Linie Kolejowe od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy zarządcą infrastruktury a spółką CTL Kargo z Polic. Umowa dotyczyła przewozu towarów w rozkładzie jazdy 2012/2013.  Sąd stwierdził, że Prezes UTK na podstawie ustawy o transporcie kolejowym jest uprawniony do kompleksowego uregulowania stosunków w drodze decyzji administracyjnej pomiędzy zarządcą a przewoźnikiem w zakresie udostępniania infrastruktury kolejowej. Wyrok jest prawomocny.
 

Także we wtorek,  29 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę DB Schenker Rail Polska na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego przeciwko spółce Cargotor. Sąd podkreślił, że spółka Schenker Rail Polska nie posiada interesu prawnego w postępowaniu, o którego wszczęcie występowała. Z tego względu wydanie przez Prezesa UTK postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania było prawidłowe.

Tego samego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki Arriva RP od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 13 grudnia 2013 r. zastępującej umowę pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe a Arriva RP o udostępnienie infrastruktury kolejowej w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014. Ten ostatni wyrok jest nieprawomocny.