Kolej Warszawsko-Wiedeńska na specjalnej wystawie w Muzeum Kolejnictwa

Kolej Warszawsko-Wiedeńska na specjalnej wystawie w Muzeum Kolejnictwa

19 października 2015 | Źródło: Muzeum Kolejnictwa
PODZIEL SIĘ

W związku z przypadającą w tym roku  170. rocznicą otwarcia lini kolejowej zwanej popularnie Koleją Warszawsko-Wiedeńską Muzeum Kolejnictwa w Warszawie przygotowało wystawę jubileuszową pt. „170 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej”. Uroczysty wernisaż wystawy odbędzie się 29 X 2015 r.o godzinie 18.00 w siedzibie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie przy ul. Towarowej 3.

Fot. Muzeum Kolejnictwa

Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska, której pierwszy odcinek z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego oficjalnie otwarto 14 czerwca 1845 r., była pierwszą linią kolejową na ziemiach ówczesnego Królestwa Polskiego (drugą w Imperium Rosyjskim), a jednocześnie najdłuższą jednorazowo budowaną linią kolejową w Europie. Linia łączyła Warszawę z granicą zaboru austriackiego (Galicją) i miała nie tylko duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim prowadziła do awansu cywilizacyjnego całego Królestwa Polskiego i jego mieszkańców.

Wystawa porusza różne szczegółowe zagadnienia i dostarcza informacji nie tylko o samej kolei, lecz również ukazuje jak ogromny i rozległy wpływ miało jej powstanie na wszystkie dziedziny życia społecznego, obyczajowego i gospodarczego nieistniejącej wówczas na mapie Europy Polski. Na wystawie zaprezentowane zostaną muzealia ze zbiorów Muzeum Kolejnictwa związane bezpośrednio z Koleją Warszawsko-Wiedeńską.

Będą to m.in. mundury, lampy, bilety, dokumenty, mapy, fotografie, modele dworców i parowozów oraz plansze prezentujące m.in. historię powstawania Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, jej dworce, sylwetki osób związanych z jej budową czy tabor kolejowy. Atrakcyjnym elementem wystawy będzie, specjalnie na ten cel przygotowana, aplikacja multimedialna.

- Planując wystawę przyświecała nam myśl, aby w sposób jak najbardziej przystępny i rzetelny opowiedzieć historię powstania i funkcjonowania kolei, która zapoczątkowała chlubne tradycje polskiego kolejnictwa. Pragniemy, aby ta wystawa dotarła do jak najszerszej liczby odbiorców, zarówno młodych jak i starszych. Praca nad wystawą unaoczniła nam fakt, jak wiele polskich rodzin miało w swoim drzewie genealogicznym antenatów parających się pracą na kolei. Zainteresowanie tematem historii pierwszej linii kolejowej na terenach polskich jest ogromne. Ludzie chcą wiedzieć więcej niż to, co można znaleźć w popularno-naukowych opracowaniach lub w internecie - poinformowało Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

Wystawa pt. „170 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej” została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.

Patronat honorowy nad wystawą objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasada Austrii w Warszawie oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Patronami medialnymi są: TVP Warszawa, TVP Historia, Polskie Radio RDC, Kurier Kolejowy, Rynek Kolejowy i portal historyczny Dzieje.pl. Wystawa potrwa od 30 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

 

Od redakcji