Polaczek żąda od Kopacz i Wasiak wyjaśnień nt. PKP Cargo

Polaczek żąda od Kopacz i Wasiak wyjaśnień nt. PKP Cargo

04 listopada 2015 | Autor: ARR, Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Poseł PiS Jerzy Polaczek wystosował do premier Ewy Kopacz i minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak list w związku z wczorajszym odwołaniem z Rady Nadzorczej PKP S.A. Leszka Miętka i Zenona Kozendry. Wnosi w nim o natychmiastowe podjęcie działań wyjaśniających udział zarządu grupy PKP S.A. oraz Marii Wasiak w opisywanych powyżej działaniach, „(...) których skutkiem może być wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w majątku publicznym”.

Fot. jerzypolaczek.pl

Jerzy Polaczek domaga się w liście niezwłocznego wyjaśnienia działań ministra transportu i kierownictwa grupy PKP skierowanych na utratę kontroli nad spółką PKP Cargo. W spomina w nim o wczorajszym odwołaniu dwóch przedstawicieli załogi wskazanych przez Związek Zawodowy Maszynistów oraz przez NSZZ Solidarność: Leszka Miętka i Zenona Kozendry, o czym pisaliśmy w tekście pt. „Związkowcy przeszkodą w prywatyzacji PKP Cargo?”

„Uzasadnieniem przekazanym ustnie reprezentantom załogi jest „utrata zaufania”. W kontekście wcześniejszego (wrzesień 2015) odwołania ze składu Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A. przedstawicieli załogi wskazane decyzje mogą jednoznacznie sugerować „pozbywanie się świadków” przy podejmowanych działaniach przez najwyższe kierownictwo grupy PKP S.A., które według mojej wiedzy mogą skutkować utratą kontroli przez Skarb Państwa nad strategiczną dla kraju spółką PKP Cargo S.A. Wnoszę do Pani Premier o niezwłoczne wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych z tymi działaniami” - pisze Jerzy Polaczek w liście do premier Ewy Kopacz i minister Marii Wasiak.

Wspomina, że dotyczy to w szczególności czynności, mających na celu zarówno rozporządzenie akcjami PKP Cargo, bądź obciążenie ich prawami osób trzecich lub umowami zobowiązującymi, wskutek czego dotychczasowe uprawnienia właściwego ministra zostaną ograniczone, a w konsekwencji Skarb Państwa utraci kontrolę nad strategicznym sektorem transportu towarowego.

„Przywołane wyżej czynności i decyzje związane m.in. z odwołaniem pracowniczych członków Rad Nadzorczych spółek PKP S.A. i PKP Cargo S.A. w kontekście okresu przejściowego związanego ze zmianą rządu, a także szczególnie zwiększoną w tym zakresie aktywność w obszarze współpracy z kancelarią prawną obsługująca grupę PKP, niewątpliwie naruszają ratio legis przepisów o udziale przedstawicieli załogi w organie nadzoru. Przesłanką odwołania ze składu Rady Nadzorczej może być utrata zaufania do przedstawicieli załogi ze strony pracowników, a nie ministra. Powyższe zdarzenia, jak również inne towarzyszące im okoliczności budzą wątpliwość co do działania z polską racją stanu” - wyjaśnia dalej w liście Jerzy Polaczek.

Domaga się również niezwłocznego wstrzymania wszelkich czynności rozporządzających, jak i obciążających majątek Skarbu Państwa w postaci dysponowania akcjami PKP Cargo, jak i zawierania jakichkolwiek umów, w wyniku których dojdzie do utraty kontroli przez Skarb Państwa nad, w jego mniemaniu, niezbędną dla zarówno bezpieczeństwa gospodarczego, jak i narodowego spółką z Grupy PKP S.A.

„Wnoszę o natychmiastowe podjęcie działań wyjaśniających udział Zarządu grupy PKP S.A. oraz Pani Minister Marii Wasiak w opisywanych powyżej działaniach, których skutkiem może być wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w majątku publicznym” - pisze Jerzy Polaczek.