Szczecin ma najnowocześniejszą zajezdnię tramwajową w Polsce

Szczecin ma najnowocześniejszą zajezdnię tramwajową w Polsce

16 listopada 2015 | Źródło: Urząd Miasta Szczecin
PODZIEL SIĘ

Tramwaje Szczecińskie zakończyły właśnie modernizację zajezdni Pogodno. Obiekt został przebudowany i przystosowany do obsługi niskopodłogowych tramwajów. Uroku zajezdni dodaje fakt, że na jej terenie odrestaurowana została, z najdrobniejszymi szczegółami, przedwojenna hala, w której tramwaje stacjonują nieprzerwanie od 1934 roku.

Fot. ZDiTM Szczecin

Prace budowlane rozpoczęły się na przełomie października i listopada ubiegłego roku. Obowiązkiem wykonawcy było zapewnienie normalnego funkcjonowania zajezdni, w tym planowych wyjazdów i zjazdów bez zmiany siatki połączeń i niekorzystnego oddziaływania na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Szczecinie. Stąd też część pojazdów stacjonowała na nieużywanych liniowo torach w sąsiedztwie zajezdni i pobliskiego Toru Kolarskiego, a także w nocy na pętli Głębokie.

Trwające przez około rok prace budowlane zakładały rozbudowę oraz gruntowną przebudowę budynków na terenie zajezdni wraz z odrestaurowaniem ich i przebudową znajdujących się pod opieką konserwatora zabytkowych obiektów. Remont budynku pozwolił na przywrócenie jego pierwotnego przedwojennego wyglądu wraz dostosowanie go do obsługi nowoczesnych tramwajów dzięki wybudowaniu zaplecza technicznego. Warto wspomnieć, że poprzedni remont zajezdni odbył się jeszcze w latach 70. i 80. ubiegłego wieku.

Zajezdnia zyskała nowy, dodatkowy 21 tor, który pełni funkcję toru objazdowego. Łącznie na terenie zajezdni i w jej sąsiedztwie położono aż 6 kilometrów torów i zamontowano kilkadziesiąt zwrotnic. Część torów mieszczących się w zajezdni zmieniło swój charakter, gdyż musiała zostać dostosowana do obsługi wagonów niskopodłogowych obsługiwanych z dachu. Stąd też podczas modernizacji zrezygnowano z funkcjonowania części kanałów na rzecz budowy stanowisk do obsługi z dachu.

Inwestycja mająca charakter „inwestycji pod klucz” zakładała, poza modernizacją obiektu (unowocześnieniem wszystkich pomieszczeń), także zaopatrzenie go w nowoczesny sprzęt, zarówno do obsługi, utrzymania czy naprawy wagonów. Przed modernizacją spółka nie posiadała niektórych urządzeń, takich jak np. tokarka podtorowa. 

Oprócz tego zamontowane zostały m.in. urządzenia do mycia wózków tramwajowych, żuraw do demontażu pantografów, stanowiska do napełniania piasku (specjalny silos), specjalne podesty czy automatyczne obrotnice do wózków. Zamontowane zostały automatycznie otwierane i zamykane bramy. Za główną halą dobudowana została hala odstawcza o wymiarach 62 m. x 96 m., w której również stacjonują pojazdy.

Dzięki zamontowaniu elektronicznego systemu zarządzania zajezdnią wspomagana może być praca zaplecza technicznego oraz dyspozytora. Po zaprogramowaniu system sam przypisze tor dla zjeżdżającego do zajezdni tramwaju kierując go i ustawiając w odpowiedniej kolejności do wyjazdu na kolejny dzień, uwzględniając godzinę wyjazdu, typ i pojemność wagonu dla konkretnej linii lub skieruje go na tor serwisowy, w przypadku otrzymania informacji o awarii, bądź konieczności wykonania przeglądu pojazdu.

Uzupełnieniem wartej ok. 140 mln zł inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni na terenie zajezdni. Zamontowane zostało m.in. oświetlenie LED. Zagospodarowany został teren przed zajezdnią.

Obecnie trwają prace porządkowe po realizacji inwestycji oraz uruchomianie poszczególnych urządzeń. 

Obecnie w zajezdni stacjonuje 127 wagonów różnych typów – głównie przegubowych, w tym: 28 Swingów, 73 Tatry, 2 Moderusy Beta.  

W rozpoczynającej się perspektywie unijnej Tramwaje Szczecińskie planują przebudowę zajezdni przy ul. Wiszesława.

Przebudowa zajezdni jest ostatnim elementem realizowanego od 2012 roku projektu „Budowa i modernizacja torowisk w Szczecinie”. Oprócz zajezdni przebudowany został układ torowy przy Bramie Portowej, rozjazdy na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską, torowiska w al. Piastów, na ul. Energetyków, ul. Gdańskiej wraz z przebudową pętli autobusowo – tramwajowej Basen Górniczy.