Koszalin zerwał umowę z PKP Informatyką

Koszalin zerwał umowę z PKP Informatyką

25 listopada 2015 | Autor: ARR | Źródło: koszalininfo.pl, Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Miasto Koszalin będzie musiało oddać niemal 3 mln zł za zerwanie kontraktu z PKP Informatyką dotyczącego uruchomienia Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS). Według władz miasta wykonawca nie będzie w stanie wywiązać się z umowy w wyznaczonym terminie.

Fot. wikipedia.org

W umowie PKP Informatyka zobowiązała się oddać gotowy ITS do końca listopada 2015 roku. Jednak, jak podaje koszalininfo.pl, 10 dni przed terminem ratusz wypowiedział spółce umowę dotyczącą realizacji ITS.

W związku z zerwaniem kontraktu, miasto Koszalin będzie musiało zwrócić 2,3 mln zł zaliczki z odsetkami. 85 proc. środków na realizację wartej prawie 13 mln zł inwestycji zostało pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pierwszy termin wdrożenia ITS w Koszalinie wyznaczony został na maj 2015 roku, ale został przesunięty. Dwa miesiące temu miasto, ze względu na dalsze opóźnienie, wstrzymał wypłatę wynagrodzenia dla PKP Informatyki. O ostatecznym zerwaniu przez ratusz umowy z wykonawcą przesądziła prośba PKP Informatyki o zmianę głównego projektanta systemu informatycznego.

Zastępca prezydenta miasta Wojciech Kasprzyk zapowiedział inwentaryzację zainstalowanych urządzeń, aby ocenić koszty dotychczas zrealizowanych prac.

Nie tylko miasto Koszalin zostanie obarczone kosztami. Ratusz zapowiedział już, że będzie domagał się od PKP Informatyki wypłacenia kar umownych za 541 dni opóźnienia. W sumie spółka miałaby zapłacić maksymalnie 2,6 mln zł.