UTK zaniepokojony stanem bocznicy IC na Grochowie

UTK zaniepokojony stanem bocznicy IC na Grochowie

11 stycznia 2016 | Autor: ARR | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez spółkę PKP Intercity przepisów dotyczących nadzoru nad stanem infrastruktury i utrzymaniem bocznicy kolejowej Warszawa Grochów oraz nad utrzymaniem pojazdów trakcyjnych.

Fot. UTK

Naruszenie przepisów polegało tu m.in. na niewykonaniu zaleceń pokontrolnych z 12 listopada 2014 roku. Dotyczyły one:

  • eksploatacji bocznicy kolejowej bez dokumentu uprawniającego;
  • niewłaściwego prowadzenia dokumentacji dotyczącej torów oraz niewłaściwego stanu technicznego torów i rozjazdów, których szerokość utrzymywana jest za pomocą kawałków podkładek i prowizorycznych ściągów szynowych;
  • niewłaściwego stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń sieci trakcyjnej;
  • niewłaściwego nadzoru nad eksploatacją i utrzymaniem pojazdów trakcyjnych.

Naruszone zostały przepisy ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, a także wewnętrzne przepisy PKP Intercity.