Fiten skarży PKP Energetykę do sądu

Fiten skarży PKP Energetykę do sądu

15 stycznia 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Katowicka firma Fiten specjalizująca się w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o ustalenie, iż pomiędzy nią a PKP Energetyką nadal obowiązuje umowa ramowa sprzedaży energii elektrycznej z 9 lipca 2014 roku oraz zawarte na jej podstawie porozumienia transakcyjne.

Fot. Rafał Wilgusiak

Roszczeniem ewentualnym pozwu jest nakazanie PKP Energetyce sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Fiten w ilości, na zasadach, po cenie i w terminach określonych w umowach z PKP Energetyką, a także  zapewnienia usługi bilansowania handlowego podmiotów, z którymi spółka zawarła umowy sprzedaży energii elektrycznej, po cenach, na zasadach i w terminach określonych w umowach z PKP Energetyką.

Przypomnijmy, że na początku grudnia 2015 r. Fiten poinformował, że PKP Energetyka jednostronnie zerwała współpracę ze spółką Fiten w zakresie dostaw energii elektrycznej w oparciu o umowę z 9 lipca 2014 r.

Wystąpienie przez Fiten z pozwem ma na celu wyegzekwowanie wszelkich praw przysługujących spółce na mocy umów z PKP Energetyką. W związku z niewywiązywaniem się z umów 8 stycznia  br. Fiten naliczył kolejarzom karę w wysokości 77,4 mln zł.