Trasa Kraków – Katowice będzie gotowa za 3,5 roku

Trasa Kraków – Katowice będzie gotowa za 3,5 roku

18 stycznia 2016 | Autor: RW | Źródło: Bankier.pl, PKP PLK
PODZIEL SIĘ

W sierpniu br. nastąpi planowe zamknięcie torów na odcinku Krzeszowice - Kraków Główny Towarowy. To kolejny etap modernizacji linii Kraków – Katowice, która zgodnie z szacunkami PKP Polskich Linii Kolejowych powinna zakończyć się w czerwcu 2019 r.

Fot. PKP PLK

Obecnie zarządca narodowej infrastruktury zakończył pierwszy i prowadzi trzy kolejne postępowania przetargowe mające doprowadzić do ukończenia, ciągnącej się od lat, modernizacji tej trasy.

Prace budowlane na odcinku Katowice – Kraków, realizowane ze środków 2007-2013, rozpoczęły się w 2011 r. i miały zakończyć w czerwcu 2014 r. Pierwotnie podzielono ją na trzy odcinki: Kraków - Krzeszowice, Krzeszowice - Trzebinia oraz Trzebinia - Sosnowiec Jęzor.

Na wszystkich powstały problemy i opóźnienia wynikające m.in. bankructwa firm budowlanych, jak chociażby Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury (generalnego wykonawcy na  odcinku Krzeszowice-Kraków), ale również biur projektowych, które były podwykonawcami głównych wykonawców robót.

Istotne były również trudności w pozyskiwaniu decyzji środowiskowych, na których zaważyły zawiłości procesu administracyjnego i dialogu społecznego z lokalnymi samorządami. W ten sposób prace na wiele miesięcy zostały wstrzymane. „Oczyszczenie” sytuacji nastąpiło 2014 roku. Wówczas to PKP PLK podjęły decyzję o „resecie” inwestycji.

Aktualizacja harmonogramu prac spowodowała przesunięcie funduszy UE na inne zadania. Tym samym zasadnicza część modernizacji linii Kraków - Katowice zostanie wykonana ze środków unijnych na lata 2014-2020.

Trzeba przypomnieć, że na odcinkach Sosnowiec Jęzor – Trzebinia oraz Trzebinia – Krzeszowice zawarto porozumienia z wykonawcami m.in. Trakcją PRKiI. W efekcie ograniczono umowy do opracowania dokumentacji projektowej, pozyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji robót na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa.

W marcu 2015 r. PKP PLK wybrała nowego wykonawcę dla odcinka Krzeszowice – Kraków Mydlniki. Zostało nim konsorcjum: Vias y Construcciones, Dragados i Electren. Wcześniej roboty stanęły tam z powodu upadłości Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. W czerwcu ub. roku zakończyły się prace między Sosnowcem Jęzorem a Jaworznem Szczakową.

Z kolei we wrześniu 2015 r. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetargi na odcinek Trzebinia – Jaworzno Szczakowa oraz Trzebinia – Krzeszowice (był to ostatni przetarg w ramach modernizacji trasy Kraków – Katowice). Rozstrzygnięcie tych dwustopniowych przetargów ma nastąpić pod koniec 2016 r. Zarządca infrastruktury jest również w trakcie wyłaniania wykonawcy, który przeprowadzi prace na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy.

Roboty niewymagające zamknięć torowych na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki rozpoczną się w ciągu 3 miesięcy 2016 r. Pierwszych zamknięć należy spodziewać się w sierpniu br. na odcinku Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy.

Po zakończeniu wszystkich prac skróci się czas przejazdu, gdyż pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h.