Transport miejski Bydgoszcz wybuduje nowy most tramwajowy

Bydgoszcz wybuduje nowy most tramwajowy

28 stycznia 2016 | Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy
PODZIEL SIĘ

Władze miasta podpisały umowę na zaprojektowania nowego połączenia tramwajowego pomiędzy Fordońską i Toruńską. Rozbudowany o drugą jezdnię zostanie też most Kazimierza Wielkiego.

Bydgoszcz wybuduje nowy most tramwajowy
Fot. Erixson, Wikimedia

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  jesienią  ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego. Ostatnio podpisano umowę z wykonawcą. Niezbędna dokumentacja, która będzie podstawą przy aplikowaniu  o środki unijne kosztuje 1,7 mln zł.

W trakcie prac nad koncepcją w pierwszej kolejności wybrana zostanie optymalna lokalizacja nowej przeprawy. Analizowane są  dwa korytarze. Pierwszy zakłada budowę mostu tramwajowego wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową na wysokości ul. Perłowej i Bałtyckiej. Nowa przeprawa przecinałaby rzekę pod kątem prostym. Alternatywnym miejscem na budowę mostu jest także trasa równoległa do mostu Kazimierza Wielkiego. Atutem jest tu istniejąca rezerwa terenu. Z kolei miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabezpieczał tereny pod linie tramwajową na przedłużeniu Perłowej. O wyborze najlepszego rozwiązania zadecydują techniczne analizy. Koszty obu rozwiązań zostaną dokładniej oszacowane także na etapie przygotowywania koncepcji.

Bez względu na wybór optymalnej trasy dla tramwajów przygotowana zostanie też dokumentacja projektowa dla budowy drugiego mostu drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego, łączącego Kapuściska z Bartodziejami.

Drogowcy chcą dysponować pełną dokumentacją w połowie przyszłego roku. Budowa połączenia tramwajowego pomiędzy ul. Toruńską a ul. Fordońską została wskazana w Studium Uwarunkowań i Kierunkach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy (Studium).

Powiązanie to skróci podróż środkami transportu publicznego na relacji część południowa miasta – Fordon, przy jednoczesnym zmniejszeniu kursów transportu szynowego na moście Pomorskim i sąsiadujących z nim skrzyżowaniach.

Inwestycja obok budowy torowiska na Kujawskiej ma być finansowana w oparciu o fundusze  europejskie na lata 2014-20. Dla zadania są zarezerwowane środki w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.